V první fázi projektu, který má za úkol pomoci lidem s postižením se uplatnit v zaměstnání, vznikla keramická dílna a tři byty chráněného bydlení. „Dílna se ve své činnosti zaměří na potisk reklamních předmětů včetně keramických hrnků, malé série vizitek, tisk originálních kalendářů či blahopřání,“ naznačil včera ředitel Domova sv. Anežky Jan Šesták.


V září 2007 by mělo osm mladých lidí se zdravotním postižením díky projektu najít pracovní uplatnění.