Architekt poukáže na problémy „sídelní kaše“ – tato velmi řídká předměstská zástavba vzniká v rozporu s principy trvale udržitelného rozvoje a stává se čím dál tím větším problémem naší krajiny. Přibývají rozbité plochy, jež nejsou městem ani vesnicí a už vůbec ne volnou krajinou. Dle názorů odborníků je potřeba koordinovat přípravu územních plánů a regulovat výstavbu ve volné krajině.