Teď dostal doc. František Hezoučký, jeden z našich předních jaderných expertů, který žije v Českých Budějovicích a dnes působí na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity na tamním oddělení jaderné energetiky, medaili Za zásluhy I. stupně.

Prezident Miloš Zeman mu medaili udělil za zásluhy o stát v hospodářské oblasti. Měl si ji na pražském hradě převzít o státním svátku 28. října, ceremoniál se ale nekonal, a tak mu toto státní vyznamenání dostane až 28. října 2021. „To, že nebyl předávací ceremoniál, to je samozřejmě moudré rozhodnutí,“ říká čerstvě vyznamenaný. „Za medaili jsem rád a jsem hrdý na to, že jsem byl vyznamenán, ale jsou vyznamenání, která si člověk zaslouží sám, třeba když pan profesor Hilský přeložil Shakespearovy Sonety, je to jeho zásluha, já jsem ale byl součástí velkého kolektivu a ten si ho zaslouží taky, beru to tak, že to není vyznamenání jenom pro mě, ale pro nás všechny.“

Že medaili dostane, se dozvěděl před týdnem. „Volali mi z kanceláře republiky a ptali se, jestli jsem zdráv a fit,“ přiblížil. „Ještě předtím jsem ale dostal od kancléře dopis, kde se psalo, že se takto pan prezident rozhodl a abych byl připraven, že to ještě bude potvrzeno.“

Podle proděkana Fakulty strojní ZČU Jana Zdebora, který je zároveň vedoucím oddělení jaderné energetiky katedry energetických strojů a zařízení, patří František Hezoučký rozhodně k oporám celého týmu. „Je to jediný člověk v České republice, jenž se zúčastnil spouštění všech českých i slovenských jaderných elektráren, a jeho zkušenosti jsou tedy nedocenitelné. Je skvělé, že se o ně může dělit s našimi studenty a předávat je tak dál,“ říká.

Pro českou a slovenskou jadernou energetiku pracuje František Hezoučký (nar. 18. 8. 1942) celý profesní život. Vystudoval katedru tepelně energetických zařízení FSI ČVUT a obor Jaderná technika při SVŠT a ČVUT. Už v roce 1966, jako čerstvý absolvent, nastoupil do elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Tam pracoval nejprve jako operátor, pak jako vedoucí bloku, směnový inženýr, vedoucí oddělení technického rozvoje a provozních režimů a jako vedoucí testů energetického spouštění na 1. bloku V-1. V letech 1979 až 1987 byl v jaderné elektrárně Dukovany hlavním inženýrem pro provozní techniku a technologii a hlavním inženýrem spouštění. Pak se přesunul do Temelína. Od roku 1987, kdy začala stavba tamních provozních objektů, byl do roku 1992 náměstkem ředitele pro výrobu a pro spouštění JETE, od roku 1999 pak působil jako výkonný ředitel divize Výstavba JE Temelín a členem představenstva ČEZ, a.s.

Působení na Západočeské univerzitě

František Hezoučký získal v roce 2017 od rektora ZČU Miroslava Holečka pamětní medaili za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí. Zapojuje se tam i do tradičních Jaderných dnů, akce, která přibližuje oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol.