Spolu s Černou věží a Samsonovou kašnou patří k nejvýraznějším dominantám města. A právě má za sebou oslavu dvacátých narozenin. Řeč je o Dlouhé mostu, důležité spojnici obou břehů Vltavy postavené dle návrhu Romana Kouckého.

Budějčáci otevřeli nový Dlouhý most 28. října 1998 u příležitosti 80. výročí založení republiky. A oslavy se státním svátkem spojili i v neděli. Nechyběl dort, přípitek,
ale ani ti, kdo u zrodu současné podoby mostu stáli.

„Jsem rád, že jsme se na rozdíl od Prahy včas rozhodli postavit most nový,“ vzpomínal například tehdejší primátor Miroslav Beneš na dobu, kdy město muselo rozhodnout,
co si počne se starým Dlouhým mostem v nevyhovujícím stavu. „Tehdy nebylo běžné, že by se mostům připisovala i nějaká estetická hodnota,“ připomněl bývalý tajemník Lukáš Mašín mimořádnost architektonické soutěže, ze které nevšední podoba mostu vzešla.