Prodejny dm drogerie zůstávají dle rozhodnutí Vlády ČR otevřené kvůli zajištění zboží běžné denní potřeby. Po zvýšené poptávce po zboží, kterou zaznamenali v uplynulém týdnu, došlo od pondělí ke změně. Ve většině prodejen dm je nyní frekvence nákupů výrazně nižší než obvykle, zvýšil se ale průměrný nákup zákazníků. V dm byla v souvislosti s pandemií zavedena řada opatření na ochranu spolupracovníků a zákazníků.

Opatření na ochranu zdraví spolupracovníků a zákazníků

Zdraví spolupracovníků i zákazníků je pro dm nejvyšší prioritou. Proto stejně jako jiné maloobchodní řetězce přijala i dm řadu hygienických opatření. Spolupracovníci v prodejnách dm mají k dispozici hygienické prostředky určené na dezinfekci rukou i povrchů. Jsou informováni o nutnosti používání ochranných rukavic a roušek. V prodejnách jsou umístěny aktuální informační letáčky s pravidly pro bezpečný nákup. V nich jsou popsány základní požadavky, jejich úkolem je minimalizace možného přenosu koronavirové infekce. Mezi pravidla jsou zařazeny požadavky na dodržování minimální vzdálenosti od ostatních zákazníků i spolupracovníků v prodejně, upřednostnění bezhotovostní platby, minimalizace kontaktu s produkty i zařízením prodejny, a také co možná nejkratší doba strávená nákupem v prodejně. Dále je připomenuta i povinnost nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje.

Spolupracovníci pravidelně dezinfikují prostor prodejny a nákupní košíky, ze stojanů s dekorativní kosmetikou a vůněmi byly také preventivně odstraněny testery. V nejbližších dnech budou do všech prodejen dm postupně instalovány ochranné plexištíty na pokladnu tak, aby byla zajištěna ještě vyšší ochrana platících zákazníků i pokladních.

„Žádáme zákazníky, aby byli ohleduplní k sobě navzájem i při nákupu a dodržovali zveřejněná hygienická doporučení. Věříme, že většina našich zákazníků řeší nastalou situaci příkladně,“ uvádí Martina Horká, jednatelka společnosti dm.

Dostupnost dezinfekčních prostředků

V prodejnách dm nejsou v současné době k dispozici některé hygienické a antibakteriální produkty, situace se v jednotlivých prodejnách liší. Nedostupnost těchto produktů je v řešení se stávajícími dodavateli společnosti dm. A zároveň byla navázána spolupráce s novými dodavateli, kteří jsou schopni jednorázově vykrýt výpadky v nabídce. Na doplňování nejžádanějšího zboží se usilovně pracuje.

„Naši spolupracovníci odvádí maximum pro zajištění provozu prodejen, za což jim patří velké uznání. Personál jednotlivých prodejen si vzájemně vypomáhá, jelikož v některých oblastech chybí spolupracovníci, kteří zůstávají doma se svými dětmi. V odděleních centrální správy je využívána možnost práce na dálku,“ doplňuje Martina Horká, jednatelka společnosti dm.