„Hlavním letošním tématem Dnů proti chudobě je vývoj oficiální české zahraniční rozvojové spolupráce,“ uvedl Tomáš Tožička, jeden z koordinátorů kampaně. Československo se společně s ostatními rozvinutými státy světa již v roce 1970 zavázalo ze svého rozpočtu každoročně přispívat na rozvojovou spolupráci částkou 0,7 % hrubého národního důchodu. Tento příslib se však zatím zdaleka nedaří naplňovat a výhled na příští dva roky ukazuje, že se prostředky přidělené na rozvojovou pomoc nejenže nebudou zvyšovat, ale dokonce klesnou.

„Záměrem kampaně je poukázat na tyto sliby našeho státu a s přispěním veřejnosti působit na odpovědné instituce,“ řekl Tožička s tím, že odpovědností nás všech je garantovat ta nejzákladnější lidská práva, jako je právo na důstojný život, zdravotní péči a spravedlivé pracovní podmínky, lidem na celém světě.

Dny v Budějovicích

Dny proti chudobě v Českých Budějovicích se konají ve čtvrtek na námětí Př. Otakara II. a v pátek na Piaristickém náměstí. Dobrovolníci, zejména z řad českobudějovických studentů, budou kolemjdoucím poskytovat informace o situaci v rozvojových zemích, o rozvojových cílech tisíciletí a požadavcích kampaně.

Akce doplní také doprovodný program. Ve čtvrtek si například můžete zkusit malování na velké plochy, v pátek se potom uskuteční workshop se skupinou Tohuvabohu, kde se můžete naučit, jak se dělá fireshow a vůbec toto ohnivé řemeslo.