Proto nyní Česká geologická služba zpracovává Aktualizaci regionální surovinové politiky Jihočeského kraje. Nový kamenolom se navíc na území České republiky nepodařilo otevřít již přes 30 let, pro zajištění surovinové soběstačnosti regionu bude třeba přistoupit k několika variantám řešení: Rozšíření těžby některých stávajících ložisek nebo nahrazení dotěžených lokalit novými.

NENAHRADITELNÝ ZDROJ

Tzv. drcené kamenivo tvoří dle mluvčího jihočeského společnosti Kámen a písek Petra Duška nenahraditelnou surovinu do stavby silnic a dálnic, betonu, asfaltových směsí či kolejových loží. "V nadcházejících letech bude nepostradatelné nejen pro velké projekty dopravní infrastruktury, jakými jsou dostavba dálnic D3 a D4 či modernizace železničních tratí, ale i pro budování běžných rezidenčních či komerčních budov," vysvětlil a uvedl pro představu i příklad, že jeden kilometr dálnice vyžaduje 80 tisíc tun kameniva a jeden kilometr kolejového lože pro dvoukolejnou trať 30 tisíc tun tohoto materiálu.

Kamenolom Ševětín je strategickým zdrojem, který zásobuje nebo má nejlepší podmínky pro budoucí zásobování důležitých infrastrukturních staveb, jako jsou dálnice D3, Severní spojka a Jižní tangenta města České Budějovic, IV. tranzitní železniční koridor Ševětín-Nemanice a obchvaty měst, například Lišova, Dolní Lhoty, Dasného a Češňovic. Zásadní význam by měl i pro případnou dostavbu 3. a 4. bloku jaderného elektrárny Temelín. Jednou z největších výhod lomu je skvělá dopravní dostupnost z dálnice D3 a napojení mimo obytnou zástavbu prostřednictvím obchvatu vybudovaného těžební společností.

Jak doplnil ložiskový geolog Josef Godány z České geologické služby, pro dlouhodobé zásobování kvalitním drceným kamenivem jsou pro Jihočeský kraj klíčová ložiska Plešovice-Holubov, Kaplice, Slapy u Tábora a Ševětín s plánovaným otevřením do ložiska Kolný. "Plešovice-Holubov zásobují Českokrumlovsko a částečně jižní část českobudějovického regionu, Kaplice jižní, příhraniční část kraje včetně dostavby D3 směrem na rakouské hranice a Slapy u Tábora severní část kraje. Kamenolom Ševětín, jehož historie spadá až do 19. století, je pro region velmi významný. Slouží nejen k zásobování Českých Budějovic, ale celé centrální části kraje včetně oblastí kolem Soběslavi, Veselí nad Lužnicí či Třeboně,“ upřesnil geolog Josef Godány.

JEDINÝ KAMENOLOM

Geologické podloží Českých Budějovic tvoří většinou křídové pískovce a jílovce a třetihorní písky a jíly českobudějovické pánve. V Ševětíně je jediný velký kamenolom v této lokalitě. Protože však ve stávajícím ložisku po 150 letech docházejí zásoby, připravuje se ukončení jeho činnosti a na jeho bohatou historii má navázat těžba ve vedlejším ložisku Kolný.

Součástí záměru je podle mluvčího Petra Duška ze společnosti Kámen a písek již vybudovaná nová silnice z lomu, která vede zcela mimo zastavěnou část městysu Ševětín. "Díky ní doprava z kamenolomu přes městys úplně zmizela, což oceňují místní občané už více než rok. Náš záměr obsahuje také modernizaci a přemístění současné technologické linky dále od městysu. Také připravujeme rozsáhlou rekultivaci pozemků v místě současné výrobní linky a těženého ložiska. Nyní pracujeme na posledních detailech projektu, který jsme oproti poslední prezentované variantě upravili na základě připomínek občanů a brzy jej představíme veřejnosti. Již nyní mohu prozradit, že díky této investici se významně sníží dopad provozu na život v městysu a životní prostředí,“ naznačil Petr Dušek.