V kompetenci má Jiří Švec nepříliš populární dopravu, kterou ale i přesto vnímá pozitivně. „Myslím, že za tři roky se toho povedlo poměrně dost. Máme uzavřenou desetiletou smlouvu s Českými drahami na tři provozní soubory – elektrickou trakci, motorovou trakci a trať z Tábora do Bechyně, takzvanou Bechyňku. Na dalších pět let se podařilo uzavřít smlouvu s Jindřichohradeckými místními dráhami. V celkovém součtu se jednalo o zakázky za několik miliard korun a cestující se dočkají nejen nových nebo modernizovaných vlaků, ale také jednoduchého odbavovacího systému platební kartou,“ uvedl krajský radní a dále dodal, že významně vzrostla ze strany Jihočeského kraje i podpora drážní osobní přepravy, kdy kraj za poslední dva roky zvýšil objednávku u dopravců o 13 procent.

Podle Jiřího Švece je zajištěna i autobusová doprava. „Nyní máme s linkovými dopravci uzavřenou smlouvu na přechodné období, tedy do prosince příští roku.“ Upřesnil, že provozovatele na dalších deset let určí až výběrové řízení. „To již bylo vyhlášeno a v současné době stále probíhá,“ dodává s tím, že také objednávka autobusové dopravy pro rok 2020 narostla o šest procent oproti roku loňskému roku.

JIŽNÍ TANGENTA I OBCHVAT STRÁŽKOVIC

I s pomocí evropských prostředků plánuje letos Jihočeský kraj na dopravu rekordní výdaje za téměř čtyři miliardy korun, z toho více než 1,3 miliardy jde právě do veřejné hromadné dopravy. Nejzásadnější investicí do silniční infrastruktury je podle radního Jiřího Švece takzvaná Jižní tangenta, což je stavba za přibližně 770 milionů korun a neméně důležitý je i obchvat Strážkovic za 170 milionů korun. „Stejně jako v loňském roce budeme i letos pokračovat v opravách mostů, kterých máme v plánu celkem dvacet za zhruba 200 milionů korun. Přímo v krajském městě pak budeme, ve spolupráci s městem České Budějovice, rekonstruovat a rozšiřovat ulici Plavskou, kde za přibližně 70 milionů korun bude nejen nová a širší vozovka, ale také cyklostezka,“ přiblížil jihočeský radní některé aktuality v dopravě.

Je naopak něco, co se za dobu, co je funkci, úplně nepovedlo? „Co se týká kraje, tak se nám dosud nepovedlo přesvědčit stát, že pro opravy naší silniční infrastruktury potřebujeme zákonem garantovaný podíl prostředků ze státního rozpočtu, jak to mají například státní organizace Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železniční dopravní cesty (nově Správa železnic). Se vznikem Jihočeského kraje jsme od státu převzali přibližně 5700 kilometrů silnic II. a III. tříd, ale již nebyl dohodnut nárokový princip jejich financování. S ostatními kraji se tak musíme každoročně přetahovat o peníze a do poslední chvíle nevíme, kolik prostředků nám státní aparát přidělí,“ poznamenal Jiří Švec.

Jiří Švec
• narodil se v roce 1975
• hnutí Starostové a nezávislí
• uvolněný radní Jihočeského kraje

Co má na starost:
• dopravu a dopravní obslužnost
• správu komunikací
• přeshraniční spolupráci v rámci svěřené kompetence

VÍCE CYKLOSTEZEK

Nelíbí se mu ani některé poměry v zastupitelstvu kraje. „Kritika má být konstruktivní a zastupitelé by měli hledat řešení problémů společně, bez ohledu na to, zda jsou právě takzvaně u kormidla. Nemám rád styl koalice proti opozici a naopak.“ Jihočeský kraj by tak v dalších letech rád viděl jako instituci, kde spolu budou lidé umět a chtít více mluvit.

Podle Jiřího Švece by měl kraj ještě intenzivněji podporovat turistický ruch, a to i v méně navštěvovaných částech kraje. „Líbilo by se mi, aby v našich městech a v celém kraji bylo více cyklostezek a s tím souvisejících služeb. Chtěl bych, abychom se soustředili také na tuzemské zákazníky a turisty, nejen na autobusy plné zahraničních návštěvníků. V tomto duchu se v současné době připravuje například projekt Vltavská cyklostezka, která by měla lidem umožnit dojet na kole podél řeky z Týna nad Vltavou až do Nové Pece na Lipensku. Vize je taková, že by stezka měla být do budoucna propojena s dalšími cyklostezkami v kraji a také s cyklotrasami zahraničních sousedů. Cílem je umožnit cykloturistům bezpečný pohyb mimo silnice,“ přiblížil svou představu a možnou budoucnost. „Některé části Vltavské cyklo᠆stezky jsou již zrealizované, některé jsou ještě hudbou budoucnosti,“ dodal.

Na otázku, který kout jižních Čech má nejraději, odpověděl: „Celé jižní Čechy jsou krásné, nejraději to ale mám na Třeboňsku.“