Z projektu Leader už tak například MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s realizovala loni výměnu oken v mateřské škole Homole, nákup napájecí techniky pro dobytek v zemědělském družstvu Dubné (1 mil Kč), letní archeologickou školu v netolickém archeoparku nebo stavbu dětského hřiště v Netolicích (800 tis. Kč), které bylo letos 1. září slavnostně otevřeno. „V příštích letech by měla být ze zmiňovaného plánu například realizována za finanční podpory ve výši půl milionu korun revitalizace vstupu do hradního paláce Dívčí kámen,“ uvedla Vladimíra Pavlová z tiskového oddělení jihočeského krajského úřadu.

„Velkou výhodu vidím v tom, že o peníze může žádat široké spektrum zájemců. A to od obcí, přes neziskové organizace až po drobné živnostníky. A peníze se tak dostanou přímo do regionu,“ uvedla Mirka Machová, ředitelka MAS Blanský les - Netolicko, která úspěšně funguje už pátým rokem.

MAS (tzv. místní akční skupiny) jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. MAS musí být založena z více než 50% z místních obyvatel: podnikatelů zaměřených na zemědělské aktivity, podnikatelů nezemědělského charakteru, členů nestátních, neziskových organizací a dobrovolníků. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného mikroregionu.

Seznam úspěšných MAS v Jihočeském kraji v roce 2009:
Občanské sdružení MAS Krajina srdce
Občanské sdružení Chance in Nature – local action group
MAS Třeboňsko, o.p.s
MAS Sdružení Růže, o.s
MAS Blanský les – Netolicko, o.ps
MAS Lužnice, o.s
MAS Vltava, o.s.
MAS Hlubocko – Lišovsko o.p.s
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – MAS
MAS Pomalší, o.p.s
MAS LAG Strakonicko, o.s
MAS Svazek obcí Blatenska, o.p.s

V letošním roce ještě mohou všechny MAS získat prostředky na realizace tzv. projektů spolupráce. Předpokládaná částka by měla do regionu přinést dalších 15 milionů korun.