Postupně si ji projde dvanáct set malých účastníků, většinou v doprovodu rodičů. Aby si každé z dětí pohádkový les patřičně užilo, nikdo nemusel stát na startu či u atrakcí fronty a pořadatelé se mohli všem dětem na jednotlivých stanovištích náležitě věnovat, má každý účastník na startovní kartě uvedený čas, kdy by měl na cestu Pohádkovým lesem vyrazit.

Přesto je dobré předem počítat s omezenými možnostmi parkování v blízkosti startu. Pořadatelé proto doporučují účastníkům Pohádkového lesa využít pro dopravu autobusy městské hromadné dopravy.

Dopravní podnik města České Budějovice ve spolupráci s pořadateli upravil jízdní řád linky č. 1 tak, aby účastníci nemuseli čekat na startu Pohádkového lesa déle než 30 minut. I tuto krátkou dobu Vám zpříjemní Český rozhlas České Budějovice.

Linka č. 1 bude stejně jako v minulých letech posílena. Všechny spoje, které běžně končí v Novém Vrátě – U SCANIE, budou v sobotu mezi 8. a 18. hodinou prodlouženy do Rudolfova ke kostelu. V úseku Nové Vráto, U pily – Rudolfov a zpět je navíc přeprava na všech spojích linky č. 1 zdarma, děti a jejich doprovod se prokazují účastnickou kartou do Pohádkového lesa. Při cestě domů si jízdenku označíte až v zastávce Nové Vráto, U pily.

Mimořádně prodloužené spoje linky č. 1 v úseku Nové Vráto, U pily – Rudolfov nezastavují. Upravené jízdní řády najdete i na nových webových stránkách Pohádkového lesa www. pohadkovyles.jecool.net. O úpravě jízdního řádu budou cestující informováni také v autobusech linky č. 1.

Pokud potřebujete přijet do Rudolfova autem, počítejte s parkováním ve větší vzdálenosti od startu a dodržujte dopravní značení. Vzhledem k nekázni některých řidičů bude letos uzavřena ulice Svážná podél základní školy. Prostor před základní školou bude stejně jako v předchozích letech vyhrazen pro potřeby pořadatelů Pohádkového lesa. Případné nedodržování pravidel silničního provozu bude řešit Policie ČR, která s pořadateli Pohádkového lesa spolupracuje. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelské služby.

Jiří Fink, pořadatel

Co je dobré vědět

Trasa Pohádkového lesa je vedena po lesních cestách a pěšinách. Zatím počasí přeje a celá trasa je dobře schůdná a dá se projet i s dětskými kočárky. Při dešti ale bývají některé úseky kluzké, zejména sestup ze stanoviště 19 po úzké pěšině směrem do údolí. Přestože jdete „pouze“ do Pohádkového lesa, jedná se o turistický výlet. Vezměte si pevnou turistickou obuv. Polobotky, střevíčky a sandály jsou zcela nevhodné.

Za hrází rybníku Mrhal (po jízdě na nafukovacích člunech) jsou u cesty složeny klády, které nejsou součástí stanovišť Pohádkového lesa. Dejte pozor na děti, aby nedošlo k úrazu.

Dlouholetým partnerem Pohádkového lesa je Mateřská, základní a střední škola pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Zdejší žáci a učitelé pravidelně vyrábějí řadu rekvizit na různá stanoviště v Pohádkovém lese. Na oplátku účastníci Pohádkového lesa přispívají svým postiženým kamarádům do tradiční finanční sbírky, kterou garantuje Český červený kříž.

Díky vybraným penězům a sponzorským darům mohou děti jezdit na výlety, účastnit se plaveckého a lyžařského výcviku. Sebevědomí, které sluchově postižené děti získají spolu s dovednostmi ve sportu, je pro uplatnění v životě velmi důležité.