Do Rakouska se na zkušenou vydali počátkem dubna studenti VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice. Zúčastnili se několikadenního pracovního pobytu v rakouském Freistadtu v rámci projektu Erasmus Plus, tentokrát zaměřeného na takzvané fiktivní firmy. To jsou společnosti existující jen "na papíře" vytvářené studenty

A co je vlastně Erasmus? Je to vzdělávací program Evropské unie na období 2014 – 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě, v oblasti sportu a neformálního vzdělávání mládeže.

Díky tomuto projektu měli studenti naší střední školy možnost zúčastnit se výuky přímo ve škole HAK & HTL Freistadt. Se svými rakouskými spolužáky hovořili německy a anglicky, a tím se jazykově zdokonalovali. Při vyučování se aktivně projevovali zejména v předmětu korespondence. V rámci ekonomiky měli studenti možnost nahlédnout do uceleného projektu Fiktivní firma (Übungsfirma). Ta je rozčleněna na několik na sebe navazujících oddílů v rámci jednotlivých ročníků po celé období studia a výuka je zakončena vypracováním závěrečné práce. V ní je obsažena mimo jiné účetní závěrka, která končí daňovým přiznáním a manažerským účetnictvím.

Také na naší škole se vyučuje předmět fiktivní firma, který je zaměřen na ekonomiku v dopravní nebo logistické společnosti. Výuka fiktivní firmy probíhá prostřednictvím konkrétního předmětu v rozvrhu, ale i v navazující praxi.

V rámci našeho pobytu v Rakousku jsme navštívili také podnik VOEST Alpine Linz. Možnost nahlédnout do

skutečného provozu ocelárny byla pro většinu z nás uchvacující. Dále jsme se studenty navštívili ve Freistadtu výrobní podnik A. Habernkorn & Co. GmbH , ve kterém se vyrábí průmyslové textilie. V průběhu týdne nechyběla ani prohlídka pivovaru Brauerei Freistadt, včetně možnosti ochutnávky jednotlivých druhů piva a příjemného posezení s dobrým jídlem v pivovarské restauraci a další program.

Naši studenti si celý pobyt velmi užili. Volná odpoledne jsme trávili nejen při sportovních aktivitách v bazénu, ale také večerní prohlídkou Freistadtu se sympatickou paní průvodkyní. Přiblížila nám vznik a vývoj města, který je velmi úzce spojen i s naší Českou republikou. Nakonec nechyběla ani sladká zmrzlina v místní vyhlášené cukrárně na velikonočně vyzdobeném náměstí.

Tato školní akce bude jistě přínosem nejen pro naše studenty, ale i učitele. Všichni společně jsme získali cenné zkušenosti a zdokonalili se v cizích jazycích.

Ing. Anna Korčáková, Ing. Romana Kojanová, VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice