Platit bude do doby, než  soud vyřeší žalobu provozovatelů pizzerie, podle kterých radnice nechala 1. srpna předzahrádku vyklidit nezákonně.

Jak uvádí předsedkyně senátu Věra Balejová v odůvodnění soudního usnesení, jestliže došlo k vyklizení předzahrádky, aniž existuje exekuční titul a žalobci mají za to, že užívají prostory oprávněně, se jedná o vážný zásah do práv žalobců. Soud došel k závěru, že je nutné předběžným opatřením upravit poměry obou stran kvůli hrozící vážné újmě, kterou by pizzerie mohla utrpět, pokud by se město rozhodlo zásah na předzahrádce zopakovat. To připustili představitelé města v médiích. (Deník 13. srpna).

Podle zástupce provozovatelů a vlastníků pizzerie Ladislava Vrabela tímto soud de facto dává za pravdu jeho tvrzení, že postup města byl nezákonný.

„Krajský soud ani nemohl konat jinak. Dle mého názoru soud může posoudit jen věci, které napíše strana, jež návrh na předběžné opatření podává. Město odpovědělo na dotaz soudu v druhé polovině minulého týdne. Myslím, že není v silách soudu takovouto věc tak rychle rozhodnout," míní náměstek primátora Kamil Calta. „Toto není rozsudek, kterým bylo potvrzeno nějaké nezákonné jednání, ale soud se jen pojišťuje, aby k němu nedošlo," dodává.