Vedle Pištína, Plavu, Vrábče a Zvíkova jsou jedním z pěti uchazečů za Českobudějovicko o prestižní ocenění, a tak dnes Chrášťany představujeme.

Nejnovějším a momentálně nejviditelnějším počinem Chrášťanských jsou práce na zateplení budov v areálu školy. Souvisí s tím i střídání stráží v kotelně. Podle starosty Josefa Vomáčky se místo uhlí bude pálit biomasa. Celá akce si vyžádá 14 milionů korun, ale obci pomůže dotace z ministerstva životního prostředí.
Jiná akce ve školním areálu skončila sotva před pár měsíci. V zimě došlo k havárii vody v mateřince, a tak se v přízemí školky do března   opravovalo. „Děti byly všecky nahoře," připomíná učitelka Jitka Kosová a dodává, že v patře je normálně 17 dětí a najednou se jich tam muselo vejít všech 45. Uvolnila se pro ně i provizorní místnost.

Opravy ale nebyly jen věcí obce. „Byli nám nápomocní i rodiče," zdůrazňuje Jitka Kosová s tím, že rodiče přiložili ruku k dílu při opravách, ale také přispěli finančními dary. A nebyli sami. Starosta Josef Vomáčka doplňuje, že přispěly i okolní obce, ČEZ nebo místní podnikatelé.

Hodně společného úsilí je také za nedávným vylepšením kostela svatého Bartoloměje, který se nachází uprostřed obce. Po delší době uvnitř znovu znějí varhany.

Zakoupený nástroj byl pořízený za peníze vybrané mezi místními farníky a dalšími dárci, svým dílem přispěly i církev a obec. Navíc kostel neslouží jen místním. „Já jsem tady křtěná," říká Michaela Kielarová z Týna nad Vltavou, která do Chrášťan jezdí za babičkou a chystá se sem i na letní brigádu. „Je to pěkný kostel a obec je upravená," chválí kandidáta na vesnici roku Michaela Kielarová a dodává, že by obci úspěch přála.

Obec Chrášťany tvoří celkem pět vesnic. Chrášťany, Koloměřice, Doubrava, Doubravka a Pašovice. Dohromady mají 730 stálých obyvatel. V Chrášťanech je škola, mateřská škola a pošta. Zateplují se budovy ve školním areálu. V plánu je například vodovod a stavba inženýrských sítí pro deset parcel.

V obci Chrášťany pracuje pět dobrovolných hasičských sborů. V každé vesnici, která pod obec patří, funguje jeden sbor (Chrášťany, Koloměřice, Doubrava, Doubravka, Pašovice). Všechny dohromady pak své budoucí případné členy nechávají „na výchovu" chrášťanským hasičům, kde funguje úspěšné družstvo žáků, za které ale startují třeba i děti z Dražíče.

„Na naše mladé hasiče jsme pyšní," říká starosta Chrášťan Josef Vomáčka a připomíná, že pro drobotinu se pořádají třeba i letní tábory. Žáky vedou Martin Babouček, Miroslava Machová a Monika Vaníčková.
Jinou hasičskou chloubu mají v Koloměřicích. Na slavnostní akce jezdí se starou technikou a v historických bílých uniformách.

Kromě hasičských spolků působí v Chrášťanech například myslivecké sdružení, které pořádá hubertské slavnosti, sokolnické ukázky pro děti ze školy a v září pro zájemce „procházku revírem". Velmi aktivní je také spolek Sluníčko. Původně založený místními ženami, na které se „nabalili" muži a výsledkem jsou akce pro děti nebo ochotnické divadlo. Vloni se třeba díky Sluníčku hrála jako premiérové představení Dívčí válka. Co to bude letos je zatím tajemstvím. Výčet organizací doplňují fotbalisté a hokejisté.

Neorganizovaní, ale početní jsou nohejbalisté, kteří pravidelně pořádají turnaje ve vsích a letos se chystá v Chrášťanech jubilejní 10. ročník nohejbalového turnaje.
Vloni se povedlo obnovit tradici masopustního průvodu.

Letos například čekají dvě výročí na hasiče. Chrášťanští oslaví 115 let, v Doubravě si připomenou 105 let trvání sboru.