První světová válka odvedla ze statku čp. 4 v Kalištích nejen hospodáře, ale také koně. František Bušta, který se narodil 31. 3. 1882, pocházel 
z velikého hospodářství v Kalištích u Zalin.

Podle vzpomínek Pavla Ševčíka z Dubičného a jeho maminky Boženy se v roce 1910 přiženil k Prokšům do Kaliště čp. 4. Manželka Františka Bušty Terezie ale po porodu syna Václava (1911) onemocněla tuberkulózou a do půl roku zemřela.

„O prvorozeného syna se tedy dědeček musel starat sám, než se roku 1912 znovu oženil za mou maminku Kateřinu," píše ve svých pamětech Božena Ševčíková. V roce 1913 se novomanželům narodil syn František, v dalším roce dcera Marie. To už ale začala první světová válka.

František Bušta a frontu první světové války narukoval v únoru 1915.František Bušta narukoval v únoru 1915. „Babička pak zůstala s dětmi sama," říká Pavel Ševčík. „Navíc jí podle vyprávění mé maminky vojenští páni odebrali koně do války, tudíž nebylo ani čím dělat polní práce. Všechno musela dělat ručně," doplňuje Pavel Ševčík.

Na pole tedy žena Františka Bušty jezdívala s kočárkem, 
v něm dvě malé děti. „Větší Vašek se držel sukně a cupital vedle. Vezli s sebou deku, aby si kluci mohli lehnout, paraple, aby nezmokli. Chodil s nimi pes, který děti hlídal.  A hlídal je dobře – nikdo se nesměl k dětem přiblížit, hned cenil zuby," vzpomínala Božena Ševčíková.

Když válka v roce 1918 skončila, byla pole zpustlá, dobytka málo, nebyl tedy hnůj na hnojení. „Přesto měla babička 
v maštali tři kravky, jedno větší a tři malá telátka. Ale to už se tatínek vrátil a začalo se jim dařit," pokračovala ve vzpomínání Božena Ševčíková.

Sama se narodila roku 1921. Po první světové válce však Buštovi přivedli na svět více dětí. Dva roky před Boženou se narodila Anna, roku 1923 Růžena a o tři roky později ještě syn Jaroslav. „Bylo nás jako kuřat. Ti starší opatrovali ty mladší, pokud nebyli zrovna ve škole," uzavřela Božena Ševčíková.