„Revitalizace této trati přichází v pravý čas, vždyť naposledy se do ní výrazně investovalo před 50 lety. Cestující se mohou těšit na podstatné zkrácení dojezdové doby," zdůrazňuje hlavní přednost rekonstrukce Pavel Surý, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je investorem akce.

„Zatímco dnes se tu jezdí rychlostí 50 až 70 km/h s lokálními omezeními až na 20 km/h, po revitalizaci rychlost stoupne 
na 75 km/h. V úseku mezi Českými Budějovicemi a Boršovem nad Vltavou dokonce 
až na 90 km/h. Celková časová úspora dosáhne na trati České Budějovice – Volary 26 minut," říká generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Šest nádraží se dočká nových ostrovních nástupišť, třináct zastávek pak dostane nástupiště jednostranná. Zrekonstruují se také čtyři ocelové mosty. Podle Mojmíra Nejezchleba, náměstka ředitele SŽDC, se podstatně zlepší i bezpečnostní parametry tratě. Téměř polovina ze 113 železničních přejezdů bude vybavena světelnou signalizací, dalších třináct bude osazeno závorami. Vybrané výhybky ve stanicích budou doplněny 
o elektrický ohřev.

Stanice v úseku mezi Volary a Boršovem nad Vltavou získají nové zabezpečovací a sdělovací zařízení, které umožní dálkové řízení provozu z Kájova.  „Po dokončení rekonstrukce bude trať České Budějovice Volary nejmodernější regionální tratí v České republice," upozorňuje Zdeněk Chrdle, generální ředitel firmy AŽD Praha, hlavního dodavatele. prací. Pro společnost je to zatím největší podobná zakázka, spolupracovat na ní bude se 13 dalšími firmami, i jihočeskými.

Cestující sice musejí v rámci rekonstrukce počítat s výlukami a náhradní autobusovou dopravou. Opravená trať a lepší podmínky pro cestování by však měly přivést na Šumavu další turisty a obecně 
i cestující do vlaků. „Každá rekonstrukce zatraktivní cestování pro lidi," říká například emeritní strojvůdce Pavel  Březina z Prahy, který byl slavnostnímu představení projektu přítomen.

Na rychlejší jízdu se těší i Vladimír Vanický, také emeritní strojvůdce. „Když jsem se 
před 40 lety oženil, nasedl jsem ráno v 8.30 v Praze do vlaku 
a v 11.30 jsem byl v Husinci.
 A hned mě odvezl autobus další 3,5 kilometru k manželky rodičům. Teď vyjíždím z prahy v 6.30, ve 14 hodin jsem 
v Husinci a ještě mě čeká cesta 3,5 kilometru pěšky, protože autobus nejede," popisuje rozdíly v cestování Vladimír Vanický a chválí záměr kraje nasadit na trať po opravách i modernější vlaky.

Na úhradě rekonstrukce se bude podílet i Evropská unie – z českého operačního fondu doprava je slíbeno 1,3 miliardy korun. Práce mají být úplně hotové v dubnu 2016.