"Důvodem pro úplné uzavření řešeného úseku je potřeba výměny původního vodovodního potrubí o tloušťce pět set milimetrů, které se nachází v hloubce zhruba čtyři metry pod úrovní komunikace. Po uložení nového potrubního vedení proběhnou na místě práce na obnově konstrukčních vrstev vozovky a silnice tak bude pro řidiče opět průjezdná bez omezení," uvedl Adam Koloušek z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR.

"Uvědomujeme si, že dopravní situace ve městě je i díky ostatním prováděným stavbám v současné době značně komplikovaná. Nicméně, pro snížení rizika dalšího prodloužení stavby samotné dálnice - obchvatu města Českých Budějovic, které by mělo na dopravu mnohonásobně větší dopad, je tato uzavírka nutná. Odsunem této plánované přeložky vodovodu by hrozilo, že přepojení na nový vodovod by se mohly dostat do období nevhodných klimatických podmínek a nebylo by možné přepojení dokončit. Tím by došlo ke značnému narušení harmonogramu stavby," vysvětlil Adam Koloušek.

"Tímto se občanům především Dobré Vody u Českých Budějovic i občanům Českých Budějovic omlouváme za komplikace způsobené touto uzavírkou," doplnil Adam Koloušek s tím, že po dobu uzavírky Dobrovodské ulice bude veškerá doprava vedena po objízdné trase přes Ledenickou ulici.