Zahradní slavnost Diecézní charity v Českých Budějovicích je formou poděkování dobrovolníkům za celoroční činnost.

"Každoročně se před prázdninami setkáváme s dobrovolníky a přáteli Diecézní charity České Budějovice na Zahradní slavnosti, abychom jim poděkovali za spolupráci," říká vedoucí Dobrovolnického centra DCH Věra Michalicová.  "Slavnost se konala na zahradě Diecézní charity v českobudějovické Kanovnické ulici v úterý odpoledne.Dobrovolníci a dárci obětují kus svého – buď času a sil, nebo materiálních výhod ve prospěch často nejvíce opomíjených lidí. Je opravdu co slavit, protože naši dobrovolníci a dárci jsou lidmi, bez nichž by často naše profesionální práce nebyla úplná. Jsou těmi, kteří ve spěchu dnešní doby dokážou obětovat kus sama sebe pro jiné.
Dobrovolníci se dokážou zastavit, pobýt s těmi, o které společnost příliš nestojí. Jsou potěšením pro osamělé seniory, rozptýlením pro pacienty v nemocnici, učiteli pro děti, nadějí pro lidi se zdravotním postižením, mostem ke společnosti pro vězně, velkou pomocí a motivací pro profesionální pracovníky.
Jak říká Jiří Tošner, dobrovolníci pracující pro charitu jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Charita je jim opravdu vděčná, a proto pořádá Zahradní slavnost. Na úterním programu bylo kromě přivítání a úvodního slova i taneční vystoupení dětí z charity. Pomyslnou třešničkou na dortu byla orientální tanečnice," dodala Věra Michalicová.