Dobrovolnictví s ADROU v Českých Budějovicích

Někteří se možná s českobudějovickou pobočkou humanitární organizace ADRA setkali už v roce 2002, kdy jih Čech zasáhly povodně a způsobily velikou škodu. ADRA zřídila v Českých Budějovicích Centrum pomoci, které zajišťovalo koordinaci dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat při odklízení poškozených věcí a také při komunikaci se zasaženými lidmi.

Během let 2002‒2006 prošlo centrum reorganizací, z Centra povodňové pomoci se stalo Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice, které se začalo věnovat dlouhodobé činnosti poskytující dobrovolnickou službu v oblasti péče o seniory a mentálně či tělesně postižené občany. Dobrovolnictví se zpočátku soustředilo především na jednorázové aktivity.

Od roku 2009 se Dobrovolnické centrum zaměřilo ve spolupráci s přijímajími organizacemi na pravidelné, každotýdenní navštěvování potřebných lidí, vyhledávaných prostřednictvím kontaktních osob v jednotlivých smluvních zařízeních, tedy v domovech pro seniory či v centrech pečujících o postižené. Naše dobrovolníky v současné době vysíláme konkrétně do těchto zařízení – DpS Máj, Hvízdal, DD Dobrá Voda, nebo CSS Empatie, Centra Bazalka či Domova Libníč (a mimo České Budějovice také DpS Chýnov).

Daruj hodinu týdně.

Jistě je zcela zásadní, kdo to vlastně dobrovolník je nebo kdo jím může být. Dobrovolníkem se může stát kdokoli, komu je 15 let a více a kdo má čistý trestní rejstřík. Navíc je to někdo, kdo se rozhodne věnovat část svého času (např. jednu hodinu týdně), má vztah k lidem, má chuť něco nového se učit a něco nového zažívat. Naši dobrovolníci jsou mladí kluci a holky, studenti, maminky na mateřské dovolené, starší lidé, ženy i muži. Zároveň u dobrovolníků klademe důraz na pravidelnost jejich návštěv, protože ta činí službu smysluplnou a zodpovědnou.

Jedna z dalších klíčových otázek nepochybně je, co si pod službou dobrovolníka mohou lidé představit. Dobrovolníci při svých návštěvách dělají s klienty to, co mají rádi a co je baví. Se seniory mohou číst, luštit křížovky, plést nebo jen povídat (v tomto roce ale kupř. velmi mladí dobrovolníci vedli kroužek stolních her nebo zpívání). U lidí s postižením jde pak především o vytvoření osobního vztahu. Dobrovolníci jim pomáhají zdokonalovat dovednosti, rozvíjet se, cvičit svaly i hlavu (v minulosti např. dobrovolníci vedli kroužek angličtiny nebo ping pongu). Společně někdy hrají hry a zejména vyráží ven na procházky. I tito lidé totiž potřebují vědět, že o ně někdo stojí a že s nimi chce trávit čas.

Co vnímáme ale nakonec jako důležité a úžasné na dobrovolnické službě a co je už lety prověřená zkušenost, že dobrovolnictví není radostí pouze pro potřebného klienta, ale že je nesmírně obohacující i pro samotného dobrovolníka. Dochází k vzájemnému obohacení, protože spolu prožívají štěstí, smutek, obyčejné i neobyvklé chvíle; zdraví mohou docenit, že jim v této oblasti nic nechybí a že mohou posloužit těm, kteří už nemají sílu nebo dostali jiné životní karty.

Rádi bychom čtenáře nadchli pro dobrovolnickou činnost. Jsme přesvědčeni, že sdílená bolest je bolest poloviční a ve sdílené radosti je radost dvojnásobná, to nás naplňuje a dává nám smysl. Proto chceme vyzvat obyvatele Budějovic, že se k nám může kdokoli přidat, může darovat svůj čas a pomáhat s námi!
Pokud by Vás cokoli dalšího o naší organizaci zajímalo, více se dozvíte na https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/ceske-budejovice

Pokud byste se chtěli stát dobrovolníkem a do dobrovolnické činnosti se zapojit, kontakty na nás naleznete zde: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/ceske-budejovice/kontakt

Zuzana Chánová