„Vyjádřil jsem pochopení pro tlak, pod nímž kolegové akademici jsou. A zdůraznil jsem, že tohle je válka a druhá strana si servítky nebere," řekl docent.

Etická komise při minulém jednání doporučila děkanovi fakulty Františku Váchovi zvážit rozvázání pracovního poměru s Martinem Konvičkou, nezmění-li způsob vyjadřování. Ten to odmítl. Univerzita se od docentových privátních aktivit distancovala.