„Je to jedna z možností budoucího dopravního řešení na této komunikaci," potvrzuje tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová a dodává, že by to mělo přinést zlepšení pohybu cyklistů po ulicích a zlepšení standardů městské hromadné dopravy ve městě, například zvýšení dopravní rychlosti. Záměr je momentálně podle mluvčí magistrátu v rovině úvah a počátečních jednání.

CyklogenerelDokument, který shrnuje záměry Českých Budějovic v oblasti cyklistické dopravy navrhuje společné pruhy pro městskou hromadnou dopravu a cyklisty na několika místech ve městě. Zatím se ale žádný nerealizoval.

Podle Lukáše Bajta, který je českobudějovickým cyklokoordinátorem, by novinka cyklistům určitě prospěla. „Určitě by to bylo výborným řešením," míní Lukáš Bajt. Pro cyklisty by pruh s MHD byl lepší než pohyb v klasickém smíšeném provozu, který v Pražské třídě představuje tisíce aut denně. „Ve vyhrazeném pruhu by cyklistu míjely jen autobusy nebo trolejbusy," zdůrazňuje Lukáš Bajt a poukazuje na dobré zkušenosti z jiných měst. Navíc intenzita provozu v Pražské třídě podle Bajta umožňuje, aby se automobily vměstnaly do jednoho pruhu.

Proti podobnému uspořádání by nebyl ani dopravní podnik, ale má podmínku, kvůli předjíždění. „Nevidíme v tom žádný problém za předpokladu, že takový jízdní pruh bude od sousedního pruhu oddělen podélnou přerušovanou čarou," říká Radek Filip, tiskový mluvčí dopravního podniku.

Pražskou čeká veřejná debata

Jednání s policií, mezi odbory magistrátu a také debata s veřejností by měly předcházet případnému zavedení společného pruhu pro městskou hromadnou dopravu a cyklisty v českobudějovické Pražské třídě.

Podle tiskové mluvčí radnice Jitky Welzlové se o případné změně zatím jen uvažuje. Podle některých dopravních dokumentů města ale společný pruh pro MHD a cyklisty patří mezi opatření, která by mohla zmenšit dopravní zatížení centra Českých Budějovic.

„Společné bus pruhy pro městskou hromadnou dopravu a pro cyklisty už jsou v Praze nebo v Brně," říká k debatám o možné změně Lukáš Bajt, českobudějovický cyklokoordinátor. Dodává, že kdyby byl pruh pro dva druhy dopravy, je to lépe, než kdyby byl vyhrazen třeba jen pro cyklisty. Zároveň věří, že se společný pruh podaří snáze prosadit, protože na něm bude zájem z více stran.

Dopravní podnik se společným pruhem souhlasí, ale chce, aby byl oddělen od vedlejšího pruhu přerušovanou čárou. „Pak by případné předjíždění cyklistů autobusy a trolejbusy probíhalo stejně jako nyní, když v běžném pruhu jede náš řidič za cyklistou. Z pohledu předjíždění cyklistů by se tedy pro naše řidiče nic nezměnilo," říká Radek Filip, tiskový mluvčí dopravního podniku. Pokud by totiž řidiči MHD nemohli cyklisty předjíždět, místo zrychlení by nejspíš ve vyhrazeném pruhu kvůli kolařům zpomalili.

Hlavní výhodu případné změny vidí Radek Filip ve vyhrazené jízdě bez ostatních vozidel. O případných nákladech lze zatím podle mluvčí radnice těžko hovořit. Ty by ukázala až podrobnější dokumentace. Není ale vyloučené, že by společný pruh pro MHD a cyklisty doprovázela nějaká další dopravní opatření. Například nějaké omezení vjezdu individuální automobilové dopravy do centrální části města.

Dopravní odborníci už dlouho upozorňují na to, že České Budějovice mají pro cyklodopravu téměř ideální podmínky. Existují i dlouhodobé plány hlavních cyklostras a cyklostezek, ale samostatné jízdní pruhy pro cyklisty přibývají poměrně pomalu.