Neexistence vodovodu a problémy s vodou, propadlá kanalizace z roku 1935 a bez napojení na čistírnu odpadních vod, pročež by neměla být používána. Také (ne)bezpečnost na silnici a další problémy souží už dlouhá léta občany Kaliště, které je od roku 1985 součástí krajského města.
Kaliště je jedinou lokalitou Českých Budějovic, která nemá vodovod. Téměř všichni obyvatelé obce sice mají vlastní studny, ale ty v posledních letech pravidelně vyschnou a lidé jsou na suchu.

Předsedkyně petičního výboru Radka Vaňatová tristní situaci komentuje: „Ve volebních programech stran figurovaly plovárny – a to nejsou základní věci potřebné k životu. Volili bychom toho, kdo by nám postavil vodovod, abychom mohli začít normálně žít.“ Starší obyvatelka se přidává: „Od dubna jsem neprala. Nemohu, protože nemám vodu – pere mi dcera.

Situaci popisuje také mladá maminka: „Na pozemku nemáme hloubkový pramen, jen povrchový s užitkovou vodou. Mám dvě malé děti a z této vody nemohu ani vařit. Kupujeme kojeneckou vodu nebo ji vozíme od rodičů. V létě na zhruba týden přistavil ČEVAK cisternu. Lidé na to nebyli připraveni, neměli barely. Velká cisterna je pro sídliště, takže jsme ji nevyčerpali, a město usoudilo, že zásobování vodou není kritické, když voda z tříkubíkové stacionární cisterny neubývala. Společnost ji městu účtovala, bezplatně ji poskytne při havárii na svém zařízení a nikoli kvůli neexistujícímu vodovodu,“ přibližuje rozhořčená žena. „Cisterna se na podněty občanů po nějaké době vrátila. Voda se obměňuje jednou za pět dní. Děsíme se pořádného mrazu, kdy se nebude přistavovat.“

Další občanka z Kaliště upozorňuje, že podle informací z ČEVAKu by se mohli dočkat vodovodu a kanalizace v příštím roce. „Ale kolikrát nám to říkali?“ pokládá řečnickou otázku a připomíná, že v roce 1989 bylo v Kališti už připraveno potrubí – a nic. Stejně to dopadlo s příslibem na výstavbu v roce 2005.

Tentokrát by to mohlo dopadnout lépe. Náměstek primátora Petr Holický (ANO) přiblížil, kdy se lidé dočkají přes 30 let slibovaného: „Výstavba nové vodohospodářské infrastruktury, tedy vodovodu, splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v lokalitě Třebotovic a Kaliště, postupuje od vodojemu Srubec, přes Třebotovice a bude pokračovat do Kaliště. Dokumentace na prodloužení vodovodního řadu na hranici Kaliště existuje v pracovní verzi pro stavební povolení a projektant ji rozeslal dotčeným orgánům státní správy a samosprávy k vyjádření. Žádost o vydání stavebního povolení k vodoprávnímu úřadu podá po získání potřebných kladných vyjádření,“ vypočítává Petr Holický. Po získání stavebního povolení se bude soutěžit dodavatel stavby. „Prostředky v rozpočtu města jsou připraveny. Budovat se bude etapově, nejdříve čistička, dál páteřní vodovodní řady a kanalizační sběrače, jež umožní připojení jednotlivých nemovitostí na vodohospodářskou síť, která zatím není projekčně dořešena.“

Občané nejsou spokojeni s řadou dalších věcí: je třeba opravit komunikace, což se odkládá pár desetiletí na dobu po výstavbě kanalizace, prodloužit chodník až k ceduli obce. Požadují zřízení radaru při vjezdu do Kaliště a instalaci zrcadla na křižovatce u rybníčku, kompletně opravit kapličku. Ve vývěsní skříňce chtějí nacházet informace z magistrátu týkající se obce, např. záměry prodeje pozemků sousedících se zemědělskou půdou, které jsou jedinou přístupovou cestou pro zemědělce.

Dvě petice1. Kvůli řešení situace v zásobování vodou a vybudování kanalizace.
2. Požadavek na instalaci radaru a zrcadla kvůli bezpečnosti na silnici.