„I přes klimatické výkyvy a problémy se suchem bylo zásobování pitnou vodou z vodárenské soustavy stabilní a nepodléhalo žádným mimořádným změnám. Je zřejmé, že soustava, kterou svaz vlastní, spravuje a provozuje, je na rozdíl od některých lokálních zdrojů, jejichž výpadky pomáhala i vykrýt, schopná zásobovat obyvatele a potravinářský průmysl v kraji kvalitní pitnou vodou,“ řekl Antonín Princ, předseda představenstva JVS ve zprávě o činnosti.

Přispívá k tomu řada systémových investic, posilujících její odolnost a modernizaci technologií. Svaz loni vynaložil na investice 69 milionů Kč a dalších 14,8 milionů Kč na opravy. Nyní chystá také pořídit technologie na vlastní výrobu elektřiny, aby vodu dopravil do všech svých vodojemů i při plošném výpadku dodávek energií. Připravuje i digitalizaci provozních dat a matematický model soustavy, aby zefektivnil plán její údržby. Součástí strategie je rovněž postupná obnova dálkových řadů a přivaděče surové vody z přehrady Římov na Úpravnu vody Plav, kde se mění v pitnou.

Celkovou produkci ale stále významně ovlivňuje využívání vlastních zdrojů vody v členských obcích JVS. Naopak významnými odběrateli vody ze soustavy se stávají průmyslové areály. Jejich podíl loni stoupl na 8.38 procenta, tedy 1,368 milionů kubíků vody. Z měst mají největší podíl České Budějovice s 28,55 procenty, Tábor s 10,23, Český Krumlov se 4,84 a Písek se 3,04 procenty.

Valná hromada přijala za nového člena Škvořetice (Strakonicko). Tím počet obcí vlastnících JVS vzrostl na 265. Při hlasování mají vždy jeden základní hlas a další za každé celé dva tisíce registrovaných voličů.

Na návrhy jednotlivých okresů byla zvolena nová 21 členná dozorčí rada, neboť té předchozí vypršel čtyřletý mandát. Za nového člena představenstva byl zvolen Juraj Thoma, zástupce města České Budějovice, který byl podle stanov do tohoto orgánu již v lednu kooptován.

Svaz, který je sdružením obcí, vlastní a provozuje Vodárenskou soustavu jižní Čechy, měřící přes 550 kilometrů. Je na ní napojeno 155 obcí a měst se zhruba 400 tisíci obyvateli. Jde tedy o hlavní zdroj pitné vody v Jihočeském kraji.