Bití, nadávky, hrubé zacházení, to všechno často oběti snášejí i dlouhodobě mlčky. Na veřejnosti se dokonce tváří, jakoby se nic nedělo, hrají si na ideální páry a rodiny. Přitom je soužití extrémně složité, agresor postupně přidává na intenzitě, leckdy jde o fyzické i psychické zdraví. Tragicky dopadl případ 32leté ženy ze Lhoty pod Horami na Českobudějovicku, kterou ubil její o pár let starší přítel Lukáš P.

Zemřela po hodinách útrap

Desetileté soužití muselo být pro dívku peklo. Velkou roli sehrála drogová závislost obou partnerů. U soudu byl hostinský (narozený 1984) uznán vinným z vraždy, ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování. Jeho násilnické sklony se stupňovaly, ale on sám se stavěl spíše do role oběti. „V našich zoufalých hádkách začalo i fyzické napadání. Prosil jsem ji, aby se skrze mě netrestala za své jednání,“ tvrdil.

Dívku měl po dobu několika let fyzicky i psychicky týrat. Podle jeho slov ale šlo o výchovný prostředek: chtěl ji tak odnaučit brát pervitin. V osudný den 15. července 2021 v podkrovním bytě nájemního hostince prožila své poslední hodiny v hrozných bolestech.

Několik hodin ji tu měl totiž Lukáš P. bít násadou od koštěte, kabelem od notebooku, napadat pěstmi a kopanci, mlátit nerezovou sprchovou hlavicí přes záda, hýždě i ramena, vláčet za vlasy, postupně sprchovat vařící a studenou vodou a jinak trýznit. „Zlomil jí několik kůstek, hrudní kost, krční obratel i žebro. Způsobil další mnohačetná poranění v obličeji i na jiných místech těla. Smrt podle pitevní zprávy nastala následkem selhání srdce,“ shrnul u soudu státní zástupce Richard Císař.

Soudní senát ho v čele s předsedou Milanem Kučerou uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Jeho čin označil za vyústění dlouhodobého násilnického jednání a poslal ho do vězení na 17 let. Rodinným příslušníkům oběti má navíc uhradit nemajetkovou újmu přes tři miliony korun. Rozsudek posléze potvrdil i Vrchní soud v Praze.

Mírný nárůst skutků

Podle policejního náměstka pro vnější službu plukovníka Romana Bláhy nejsou zmíněná čísla (364 případů, 35 vykázání) překvapivá. „Loni nám narostl počet trestných činů i přestupků šetřených uniformovanou pořádkovou policií. Nárůst incidentů se znaky domácího násilí přikládám tomu, že během pandemie byli lidé zavření doma, různě popíjeli, eskalovaly   osobní vztahy, a tak častěji docházelo k napadání,“ vysvětlil s tím, že čísla ale nejsou nijak tragická.

Znaky domácího násilí
1. Opakování a dlouhodobost - z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to ale být jeho začátek.
2. Eskalace - domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu - domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.
4. Neveřejnost - domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Jak doplnila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová, domácí násilí je všudypřítomné a neměli bychom před ním zavírat oči. „Lhostejnost a skrývání je nejhorší reakcí. Uvnitř rodinných a partnerských vztahů může docházet k různým variantám násilných incidentů. Podstatou je týrání, které činí soužití nesnesitelné,“ vysvětlila.

Domácí násilí může být fyzického, psychického i sexuálního charakteru. Může jít o kombinace těchto tří variant. Samo nezmizí a má tendenci gradovat. Obětí může být manželka, manžel, družka, druh, registrovaní partneři, bývalí manželé žijící v jedné domácnosti, děti, senioři, osoby zdravotně postižené.

Proč je domácí násilí nebezpečné?
• Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
• Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
• Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
• Má dopad na děti přítomné při násilí, které získávají negativní vzory a považují je za normální.
• Má vzrůstající tendenci - zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit a až v útoky proti životu.

Důležitá je lékařská prohlídka

Člověk by neměl zůstat s problémem sám. Policie doporučuje svěřit se důvěryhodné osobě, kontaktovat intervenční centra, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, občanské poradny či krizová centra se zkušeností s řešením situace domácího násilí. „V případě zranění včetně modřin je nutné podrobit se lékařské prohlídce. V některých případech vyšetření předchází oznámení,“ dodala mluvčí.

V případech domácího násilí je důležité neváhat, ale najít odvahu požádat o pomoc, podporu a radu. „Nejdříve jde o důstojnost, tělesné zdraví, ale může jít i o život. Hrubosti a krutosti se odehrávají hlavně za zavřenými dveřmi, beze svědků a bez důkazů. Proto najít odvahu bývá složité,“ podotkla Schwarzová. Jednání agresora naplňuje znaky přestupků nebo trestných činů. To, že k domácímu násilí dochází v soukromí, neznamená, že není protiprávní.

Kam volat
Policie 158
Integrovaný záchranný systém 112
Městská policie 156
Zdravotnická záchranná služba 155
Intervenční centrum České Budějovice: 603 281 300

Domácí násilí se projevuje formou:
• fyzického násilí - facky, kopance, škrcení, odepírání spánku a jídla, až po útok na život,
• psychického násilí - nadávání, urážení, ponižování, ničení věcí, terorizování, zesměšňování, citové vydírání, soustavná kontrola co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí,
• sexuálního násilí - znásilnění, nucení proti své vůli k různým sexuálním praktikám,
• ekonomického násilí - ekonomická kontrola, jako omezování přístupu k penězům, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti,
• sociálního násilí - sociální izolace: zákazy kontaktu s rodinou, s přáteli, zákaz telefonování, doprovázení k lékaři, na úřady, na nákupy, cílem je oběť sociálně izolovat.