RADEK GÁLIS

„Loni jsme z domova vykázali jedinou osobu,“ říká mluvčí českokrumlovské Policie ČR Michaela Pavlíčková. „Případ řešili policisté z oddělení v Kaplici.“
Přetnout kruh

Druhým rokem pomáhá ohroženým osobám Intervenční centrum v Českých Budějovicích. Patří pod Diecézní charitu a je jediné v kraji.
„Problematika domácího násilí se týká lidí napříč sociálním spektrem,“ říká vedoucí centra Dana Bedlánová. „Mezi násilníky jsou i vysokoškoláci,“ vyvrací mýtus, že násilí páchají lidé s nižším vzděláním.

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální i ekomické násilí, k němuž dochází mezi blízkými osobami. Má čtyři základní znaky – opakování a dlouhodobost, stupňování, jednoznačné rozdělení rolí a odehrává se za zavřeným dveřmi bytu.

Od minulého roku policisté přímo na místě vyhodnocují, zda se jedná o domácí násilí. Pak mají pravomoc vykázat na deset dní pachatele z bytu. „Vykázání je prevencí pro oběť i pro pachatele,“ pokračuje Bedlánová.

„Cílem vykázání je přetnout kruh násilí. Aby ohrožená osoba získala náhled na svoji situaci a měla čas se svojí situací něco udělat. Násilník zase nemůže své jednání dále stupňovat. Útok by mohl skončit těžkým ublížením na zdraví nebo dokonce smrtí.“

Pracovníci centra spolupracují s policií. „Nevýhodou ale je, že někteří policisté, kteří byli odborně proškoleni organizací Bílý kruh bezpečí a dokázali na místě vyhodnotit, zda se jedná o domácí násilí, od policie odešli či odcházejí.“

Spolupráce s policií však funguje dobře. „O každém případu vykázání nás hned informují a my pak s obětí řešíme její situaci.“
Oběť zůstává v bytě a násilník do něj nemá deset dní přístup. Soud může tuto lhůtu ještě prodloužit.

„Oběti domácího násilí většinou čin nekriminalizují a muže, kteří jim ubližují, ještě omlouvají. Samy mívají pocit viny a nechtějí, aby byl muž odsouzen. Nedávno jsme měli klientku, které manžel zlomil ruku, a ona se bála, aby nebyl odsouzen,“ říká Bedlánová.

Intervenční centrum v českobudějovické Kanovnické ulici 11 zaznamenalo loni sedm stovek kontaktů. Využívají jej lidé, kteří se s trýzněním od blízkých setkávají doslova na vlastní kůži.

Podle pracovníků centra je důležité navázat s klientem důvěrný vztah.

„Na lidi, kteří k nám přijdou, netlačíme, ale s každým individuálně pracujeme. Společně probíráme, jaké mají možnosti,“

Oběťmi domácího násilí jsou také staří lidé. „O těchto případech se ale dozvídáme jen výjimečně. Senioři spíše využívají linky důvěry a svěřují se s touhle zkušeností. Stydí se za to, že jsou oběťmi. Mají pocit viny, když je bije a napadá dítě, které vychovali.“

Více si můžete přečíst v ČbD 3.5. na straně 3.