První klientky dnešního Domova pro seniory Máj se ubytovaly před 15 lety, přesněji 3. března 2004. Tehdy měl domov 127 lůžek a dvě lůžka pro odlehčovací služby. Zájem o lůžka se ale neustále zvyšoval, a proto v březnu 2008 bylo otevřeno odloučené pracoviště v Tylově ulici se 14 lůžky a 10 místy v denním stacionáři. O několik měsíců později přibylo dalších 10 lůžek.

„Přibližně ve stejném období vznikl záměr rozšířit kapacitu domova se zvláštním režimem. Město, které je v pozici zřizovatele, odkoupilo objekt bývalého penzionu a po jeho celkové rekonstrukci bylo v červenci 2012 otevřeno další odloučené pracoviště v ulici Na Zlaté stoce s dvaceti lůžky. Ta byla obsazena během několika dní a doposud jsou plně využívána,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko.

„Za uplynulých patnáct let domov poskytl své služby více než devíti stovkám klientů a to nepočítám krátkodobé pobyty v odlehčovací službě. Postupnému zvyšování lůžkové kapacity odpovídá i nárůst zaměstnanců," dodává ředitel domova Pavel Janda. Zatímco v roce 2004 pracovalo v domově 80 pracovníků, po dokončení nového pracoviště s 32 lůžky je jich 168.

Jana Jeřábková