Přibližně 570 žádostí mají v Centru sociálních služeb Staroměstská, kde se nachází celkem 158 lůžek. Bývalý penzion, který ubytovával hlavně soběstačné seniory, se ale podle nového zákona o sociálních službách přeměnil na domov pro seniory a přijímá už pouze důchodce, kteří se bez péče neobejdou.

Proto také v přízemí centra po rozsáhlé přestavbě vzniklo nové zázemí pro oddělení s celodenní péčí. „V současné době máme dvanáct lůžek a další dvě dokončujeme, do konce srpna budeme mít kompletních 14 lůžek s celodenní péčí,“ upřesnila ředitelka centra Iva Jirovská.

Přestavba centra na zařízení s celodenní péčí bude v dalších měsících pokračovat i v prvním patře. Z žádostí o umístění bude centrum nadále uspokojovat pouze ty urgentní. „Nebudeme přibírat soběstačné důchodce, ale ty, kteří potřebují péči a doma už sami nemohou být,“ řekla Jirovská s tím, že urgentních žádostí mají nyní sedmnáct.

Každé nové lůžko je výhrou

Ti, kteří skutečně péči potřebují a bez pomoci druhých se neobejdou, na místo v domově pro seniory čekají i třeba tři roky a mnohdy se umístění vůbec nedožijí. Buď se o ně stará často s vypětím všech sil rodina, nebo své poslední chvíle stráví v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. „Proto je každé nově vytvořené lůžko s celodenní péčí výhrou,“ dodala Jirovská.

Vysoký převis žádostí je způsoben také tím, že si je podávají soběstační lidé jen „pro jistotu“. „Někteří žádají takzvaně dopředu, to znamená ještě před tím, než tomu jejich sociální postavení a zdravotní stav odpovídá,“ upřesnil náměstek českobudějovického primátora Rudolf Vodička, do jehož gesce spadá i sociální problematika.

I další českobudějovická zařízení jsou na tom s žádostmi podobně. V Domově pro seniory Máj mají k dispozici 127 míst, která jsou stále plná.

Sociální pracovnice Monika Strapková nám k problematice řekla: „Podle nového zákona čekatele neřadíme podle data podání žádosti, ale hodnotíme jejich situaci. Při výběru zohledňujeme zdravotní stav a také sociální situaci žadatele.“

Rozhoduje tak například je-li senior soběstačný, žije-li osamoceně či s rodinou či jeho schopnost úhrady tzv. přímých plateb. Částečně zvýhodňováni jsou i účastníci odboje.

Ředitelka Domova pro seniory Hvízdal Ludmila Kubelová dodává: „I my jsme plně vytížení, obsazeno je všech 270 míst. Dalších 670 lidí o místo žádá.“