Malá obec, která sousedí s Českými Budějovicemi, zavede úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel. Když měli Srubečtí před několika lety půjčený radar, byl počet přestupků neuvěřitelný. Podle starostky Lenky Malé se napočetlo 15 000 přestupků za týden. „Jezdili tu z kopce i 110 kilometrů,“ upozorňuje Lenka Malá a dodává, že o měření rychlosti usiluje obec už dlouho.

Radar začne krotit řidiče ve Srubci od 1. března 2024. „Bude to úsekové měření,“ říká Lenka Malá. To znamená, že radar zaznamená automobil na začátku a na konci úseku a rychlost zprůměruje. Srubec leží v kopci a od Ledenic překračuje povolenou rychlost spousta řidičů. „Jde nám hlavně o bezpečnost, ne o peníze za pokuty,“ zdůrazňuje Lenka Malá a dodává, že z kopce jezdí řidiči mnohem více, než kolik je přes obec dovoleno. Hlavní silnice přitom prochází těsně vedle parku nebo základní školy.

Administrativu spojenou s měřením rychlosti budou zajišťovat České Budějovice.

Práce na opevnění břehů řeky Vltavy v Českých Budějovicích.
Chodci a cyklisté pozor, stezku na Hlubokou kříží náklaďáky

O tom, jak je nepřiměřená rychlost nebezpečná, vypovídají policejní statistiky. Pokud se týká příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, tak se na počtu dopravních nehod v roce 2023 nejvýrazněji podílel nesprávný způsob jízdy (68,8 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 183 osob.

Za rovněž tragickou příčinu dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost. Ta se sice na počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 16 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 138 osob (tj. 33,6 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel). A to vloni počet obětí těchto nehod výrazně klesl. Je nutné zmínit, že u nepřiměřené rychlosti byl zaznamenán výrazný pokles počtu fatálních následků oproti předchozímu roku, bylo o 42 usmrcených méně.