K letním uzavírkám v jihočeské metropoli se přidá také několik omezení v Rudolfovské třídě. Pracovat se bude na výměně parovodu i obnově vozovek.

Pro Teplárnu České Budějovice se chystá další část modernizace distribuční teplárenské sítě. Práce se o letních prázdninách dotknou i dopravně vytížené Rudolfovské třídy v úseku mezi ulicemi Lipenská – Jeronýmova. Městská teplárna tam chystá výměnu parovodu na hranici životnosti za předizolovaný horkovod. Investice přispěje k dalšímu zefektivnění provozu celého systému centrálního zásobování teplem.

close Rudolfovská třída v Českých Budějovicích. Křižovatka s Lipenskou a Štítného ulicí. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Rudolfovská třída v Českých Budějovicích. Křižovatka s Lipenskou a Štítného ulicí.

Práce, které budou probíhat od července do srpna, zasáhnou do komunikace a v úseku Jeronýmova - Lipenská si vyžádají úplnou dopravní uzavírku. Vjezd bude umožněn jen vozům MHD na semafory. Objízdné trasy budou vyznačeny. Vstupy do objektů budou zajištěny lávkami s ochranným zábradlím.

„Po nedávných rekonstrukcích sítí na horkovodní v okolí dojde k této konverzi i v této části Rudolfovské. Zvyšování energetické účinnosti, snižování ztrát a modernizace rozvodné distribuční soustavy patří mezi naše dlouhodobé priority,“ vysvětlil člen představenstva teplárny Martin Žahourek.

close Rudolfovská třída v Českých Budějovicích. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Rudolfovská třída v Českých Budějovicích.

Součástí prací je i obnova technologie dodávající teplo a teplou vodu Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické na Rudolfovské 17. Po trase budou zároveň vysazeny odbočky pro připojení nových bytových domů, které se v této lokalitě připravují k výstavbě.

Dlouhodobě připravovaný projekt je součástí přechodu z páry na horkou vodu. Proto se zde již v roce 2017 při stavbě horkovodního propojení Novohradská - Klaricova připravily dvě odbočky pro budoucí horkovodní zásobování oblasti ve směru k Nádražní ulici a k ulici Na Sadech.

close Rudolfovská třída v Českých Budějovicích. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Rudolfovská třída v Českých Budějovicích.

Tehdy ovšem byly práce spojeny s neukázněností některých řidičů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu a využívali provizorní přejezdy pro vozy MHD. Na místě proto musela ve zvýšené míře na provoz dohlížet městská policie i Policie České republiky.

Distribuční síť městské teplárny v Českých Budějovicích měří 167 km, z nichž je 81 km parovodů, 41 km horkovodů a 45 km teplovodů.

V Rudolfovské třídě se má pracovat i na dalších úsecích. Na léto ohlásily město a Jihočeský kraj rekonstrukci Rudolfovské ulice v části od viaduktu k Okružní ulici. Město se chystá na opravu úseku od Nádražní k Hlinské. Měl by se podle náměstka primátorky Petra Maroše měnit povrch vozovky, který je ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce Rudolfovské třídy v úseku viadukt – Hlinská by se měla dělat od 5. července do 11. srpna 2024. Navazující úsek Hlinská – Okružní bude rekonstruovat SÚS JčK. Ta by mohla s uzavírkou začít dříve už na konci června.