Frézování vozovky a pokládka nových vrstev asfaltu čekají v příštích týdnech část Lidické třídy v Českých Budějovicích. Jedná se celkem o zhruba půl kilometru dlouhý úsek za Rožnovem směrem na Včelnou.

Práce byly zahájeny v pondělí 7. srpna 2023. „Provoz bude řízen semafory, které budou instalovány v délce úseků po zhruba sto metrech a počítáme s jejich posunováním podle aktuálních stavebních prací. Tento postup byl zvolen s ohledem na co nejmenší dopady na plynulost silničního provozu,“ uvedla tisková mluvčí krajského úřadu Hana Brožková. Projíždět se má kyvadlově.

Investorem je Jihočeský kraj, stavební práce by podle uzavřené smlouvy o dílo měly trvat maximálně 20 kalendářních dnů, tj. do 26. srpna 2023. Cena díla je 3,9 milionu Kč s DPH. Zhotovitelem stavby je firma STRABAG. V rámci stavby se počítá s částečným odstraněním poškozených asfaltových vrstev frézováním. Dále dojde k celoplošné pokládce ložné vrstvy, celoplošné pokládce obrusné vrstvy z asfaltového betonu, zpevnění krajnic z asfaltového materiálu, čištění krajnic a příkopů a zřízení vodorovného dopravního značení. Bude také provedena výšková úprava armatur inženýrských sítí.

Jedná se o úsek od ulice Hrnčířská až po okružní křižovatku směrem na Včelnou. Zastávka MHD „Hrnčířská“ bude v obou směrech dočasně zrušena bez náhrady.

Husova třída

V Českých Budějovicích trvá od pondělí 17. července uzavírka křižovatky Husovy třídy a ulice Oskara Nedbala. V těchto místech a části ulice Jaromíra Boreckého se opravuje vozovka. Práce zasahují v Boreckého ulici až po úroveň ulice Josefy Kolářové na sídlišti Vltava. Stavba je rozdělena na dvě části. Zároveň se zde obnovuje plynovod.

Akci provádí společnosti Kubík a.s. pro EG.D. (plyn) a firma Swietelsky stavební (vozovka). Po výměně plynovodu dojde k frézování povrchu komunikace, provedení oprav, odstranění rozbitých chodníkových obrubníků a betonové přídlažby a osazení nových komponentů, pokládce konstrukčních vrstev vozovky včetně nutné opravy podkladních vrstev a také k obnově vodorovného dopravního značení. Obnovy plynovodu jsou rozděleny do několika etap, potrvají do 26. září. Křižovatka ulic Husova a Oskara Nedbala zůstane uzavřena do 23. srpna. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům MHD a IZS.

Někteří řidiči nerespektovali zákazové značky a kromě pokuty riskovali i poničení vozu.
Začala uzavírka u Hradce. Řidiči vjížděli do zákazu, někteří si poničili auta

V Husově třídě se pracuje i na opravě chodníku a zastávky městské hromadné dopravy U Výměníku. Práce mají trvat první tři týdny v srpnu. Postupně dojde k vyfrézování plochy, vybourání stávajících konstrukčních vrstev zálivu zastávky, chodníku, obrub a přídlažby a poté k pokládce nového povrchu, dlažbě a dalším úpravám. Zhotovitelem stavby za 2,9 milionu korun je firma ProTeren. Původní zastávka bude po dobu oprav posunuta jen o pár metrů dále směrem ke kruhové křižovatce. Z důvodu provádění stavebních je od úterý 1. srpna dočasně přesunutá zastávka U Výměníku (směr Vltava) o cca 50 m vpřed, ve směru jízdy.

V Týně objížďka, pro osobáky most

V Týně nad Vltavou začala 17. července uzavírka mostu na silnici č. 105. Nákladní doprava se tak musí městu vyhnout velkým obloukem, objízdné trasy pro nákladní auta a kamiony vedou přes České Budějovice a přes Veselí nad Lužnicí. Osobní automobilová doprava využívá provizorní most postavený u náplavky pod kostelem. Generální rekonstrukce mostu je investicí Jihočeského kraje a provádí ji Eurovia. Akce má trvat zhruba rok.

Omezení ve Strakonické

V jihočeské metropoli trvá rekonstrukce Strakonické ulice v úseku mezi Husovou třídou a křižovatkou zvanou diamant na silnici I/20. Dá se proto čekat mírné zdržení při jízdě mezi sídlišti a centrem Českých Budějovic, kde lze nadále jet Strakonickou nebo při volbě odlišné trasy třeba přes ulici Milady Horákové, Husovu a Dlouhý most.

Jihočeský kraj naplánoval od 10. července do 20. srpna rekonstrukci komunikace v délce 345 m, a to od konce kruhové křižovatky s ulicí Husova po sjezdy na silnice I. třídy I/20 a I/3. V rámci stavby dojde mimo jiné na Strakonické také k rozšíření stávajících autobusových zálivů pro kloubové autobusy, prodloužení nástupiště a nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce. „Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, budou stavební práce rozděleny do čtyř etap tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy,“ uvedl k chystané akci David Hocke z tiskového oddělení krajského úřadu.

IGY Centrum v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.
V garážích budějovického IGY Centra hořelo, zákazníkům nebezpečí nehrozilo

Spoluinvestorem této stavby bude i statutární město České Budějovice. Město se bude na této investici podílet částkou 1 576 602 korun bez DPH, ze které bude financována oprava části komunikace v ulici Jaromíra Boreckého spočívající pouze v nové obrusné vrstvě v délce asi 30 metrů, chodníku a rozšíření nástupiště na autobusové zastávce, přisvětlení a osazení nových světelných signálů u přechodu.

Zhotovitelem stavebních prací je firma STRABAG Silnice a.s., Praha. Jihočeský kraj budou stavební práce stát 14,2 milionu korun. Z důvodu rekonstrukce povrchu Strakonické ulice došlo od pondělí 10. července k dočasnému přesunu zastávky Vltava střed (obousměrně) přibližně o 100 metrů.

Suché Vrbné

Druhou etapou pokračuje rekonstrukce ulice Na Děkanských polích u Nového Roudného. Práce pro město si vyžádají od 10. července do 31. října úplnou uzavírku, zahrnují výměnu stávajícího vodovodního řadu, rekonstrukci plynovodního potrubí, překládky sítí NN, VN, obnovu veřejného osvětlení, komunikací a chodníků. Celková investice představuje 25 milionů korun. Průchodnost obyvatel, vjezd vozidlům HZS a záchranné služby bude po celou dobu stavby umožněn. Svoz komunálního odpadu zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s firmou FCC. Svozové dny se nemění. Stavbu provádí firma AKORD spol. s r.o.

Do 31. srpna má trvat uzavírka části českobudějovické ulice Dvořákova, která začala v červenci. Důvodem je oprava nájezdové rampy do DOC Mercury. Osobní auta, která budou přijíždět z Nádražní ulice, odbočí vpravo na Žižkovu ulici a přes začátek ulice Dvořákova se dostanou přímo do garáží Mercury. Autobusy pojedou po objízdné trase přes Žižkovu, Novohradskou, Průmyslovou až do ulice Dvořákova a poté vjedou do Mercury.

U Černé věže

V Českých Budějovicích trvá uzavírka v ulici U Černé věže, důvodem je rekonstrukce mostu přes Mlýnskou stoku. Doprava do centra je převedena na objízdnou trasu ulicí Na Sadech s vjezdem na náměstí Přemysla Otakara II. přes ulici Karla IV. Pěším budou k dispozici nedaleké mosty přes Mlýnskou stoku v ulicích Plachého a Kněžská.

Trocnovská ulice

Zahájena už byla také rekonstrukce Trocnovské ulice. Konkrétně v úseku Žerotínova – Český rybářský svaz začaly stavební práce v květnu a potrvají až do konce tohoto roku. Zahrnují výměnu vodovodního řadu, kanalizace a přípojek, komunikace, zřízení zastávky MHD a kolmých parkovacích stání, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů i sadové úpravy. Při úplné uzavírce části ulice Trocnovská povede objízdná trasa pro BUS a automobily do 3,5 t ulicí Žerotínova – Mikuláše z Husi a zpátky na Trocnovskou. Autobusová zastávka ve směru z města bude v ulici Žerotínova. Zhotovitelem akce je EUROVIA CS a.s.