Při vernisáži výstavy, která se konala včera v hale magistrátu města, předali pořadatelé soutěže ze Zdravotního ústavu se sídlem v Českých Budějovicích a zástupci města dětem ceny.


„Využíváme každou příležitost, jak připomínat, že je třeba na silnici dávat pozor,“ vysvětlila smysl soutěže Milada Bäumeltová ze Zdravotního ústavu.

„Každoročně má tři sta tisíc dětí úraz, třicet tisíc je hospitalizováno, tři tisíce mají po úraze trvalé následky a tři sta dětí zahyne,“ dodala smutnou bilanci.
Do soutěže se zapojilo celkem 22 škol z Českobudějovicka a porota vybírala ze 149 zaslaných prací na témata Bezpečná cesta do školy a Mladí cyklisté.