Současné vedení města uvedlo, že mu nezbývá než reagovat na takový rozsudek tím, že vše vrátí do původního stavu. Tedy nastavit systém jednosměrek i parkování tak, jak fungoval před datem 22. června loňského roku, kdy chaotické změny v dopravě nastavené minulou radniční koalicí nastaly.

K prvnímu březnu tedy nastanou v dopravě v samotném centru města takového zásadní změny:

V ulici U Černé věže se zruší pěší zóna kolem katedrály a vrátí se sem zpět jednosměrný provoz směrem na náměstí Přemysla Otakara II. Ulice U Černé věže tedy bude celá jednosměrně průjezdná z ulice Na Sadech až na náměstí Přemysla Otakara II.

V ulici Biskupská se zruší jednosměrný provoz, který byl zaveden od křižovatky s ulicí Široká. Ulice Biskupská bude tedy obousměrně průjezdná.

V ulici Kněžská v úseku ulic Široká a Karla IV. bude jednosměrný provoz veden v opačném směru, tedy směrem k ulici Dukelská.

V ulici Dukelská od křižovatky s ulicí Široká po křižovatku s ulicí Jirsíkova se vrátí jednosměrný provoz směrem z centra ven.

Umožnění parkování rezidentům, abonentům a návštěvníkům na severní straně náměstí Přemysla Otakara II.

Policisté z Budějovic hledají svědky surové bitky. Všimli si jí na sítích. Ilustrační foto.
Policisté z Budějovic hledají svědky surové bitky. Všimli si jí na sítích

Opatření ze dne 22. června 2022 řeší nejenom výše zmíněné, ale také úpravu parkování v centru města. Parkování v samotném centru města i v navazujících ulicích má dnes tímto jednotný režim.

„Navrácení těchto změn před uvedené datum by vedlo k parkovacímu chaosu v centru města, což vedení radnice samozřejmě odmítá. Soud ve svém právním hodnocení stanovil lhůtu 28.2.2023 z toho důvodu, aby poskytl městu dostatek prostoru na úpravu řešení. Právě touto úpravou je námi navrhovaná přechodná úprava provozu, která bude platná od 1.3.2023 po dobu jednoho roku. Přechodná úprava provozu postihuje právě režim parkování tak, abychom uchránili řidiče od dalších změn, které by jinak nastaly. Touto přechodnou úpravou provozu zachováme stávající režim parkování, včetně časů, oprávnění a poplatků,“ vysvětluje kroky současného vedení města náměstek primátorky pro oblast dopravy Lubomír Bureš.

Náměstí T. G. Masaryka s kašnou a vysazenými lipami, rok 1920.
Takhle vypadaly Budějce. Zalistujte si s námi ve starých albech města

Jak to bude s parkováním?

• Parkování bude umožněno na všech stranách náměstí, samozřejmě s výjimkou podélného stání.

• Severní strana náměstí tedy umožní 15 dalších stání pro dopravu v klidu.

• Vracíme na náměstí 3x2 místa pro invalidy na západní, severní a východní stranu náměstí.

• Parkovací režim na náměstí pro rezidenty a abonenty je PO-PÁ 18-8 (noční parkování), soboty, neděle a svátky bez omezení (víkendové parkování).

• Parkovací režim na náměstí pro návštěvníky je PO-PÁ 8-18 maximálně 2 hodiny (denní omezení). Noční hodiny, soboty, neděle a svátky bez časového omezení (smíšené parkování).

Ceny parkovného zůstanou i po změně zachovány.

Masopust v Českých Budějovicích.
Na budějovickém náměstí stříleli doudlebští dělostřelci s povolením

Ceny a časy stání na náměstí

• Denní doba 8-18: maximálně 2 hodiny. 1. hodina 70 Kč, 2. hodina 100 Kč, krokování po 30 minutách

• Noční doba 18-8: neomezeně, první a každá další hodina 20 Kč, krokování po 60 minutách

• Soboty, neděle, svátky: neomezeně, první a každá další hodina 40 Kč, krokování po 60 minutách

Židovský hřbitov v Hluboké nad Vltavou.
Židovské hřbitovy na Budějovicku. Poznejte s námi jejich pohnutou historii

„Na severní a západní straně náměstí zůstane na části dřívějších parkovacích míst rozmístěn městský mobiliář v podobě květináčů, laviček a kolostavů. Tato pevná překážka má samostatné rozhodnutí a toto nebylo rozsudkem soudu dotčeno. Dále upozorňujeme na zákaz zastavení po obvodu náměstí s výjimkami uvedenými na dodatkových tabulkách, týkajících se zejména zásobování,“ uzavírá Lubomír Bureš.

Vedení města zároveň upozorňuje řidiče, že v letních měsících roku 2023 dojde k opravě mostu v ulici U Černé věže přes Mlýnskou stoku. Na dobu opravy tak bude ulice U Černé věže uzavřena. O přesném datu uzavírky bude radnice včas informovat.