Jak informoval za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mluvčí jihočeské pobočky Adam Koloušek, během dubna budou nejvýraznější omezení na území Chýnova. Zde budou pokračovat práce na propojení silnice II/409 se stávající silnicí I/19 a také budoucí částí silnice I/19. „Provoz bude na dvou místech sveden do jednoho jízdního pruhu a jezdit se bude kyvadlově. Samotný obchvat Chýnova by měl být zprovozněn v druhé polovině letošního roku,“ upřesnil.

Práce na přeložce silnice I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice jsou v plném proudu.
Cestu z Třeboně do Jindřichova Hradce zbrzdí dvě objížďky, začnou už v dubnu

V souvislosti se stavbou I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice jde vše podle harmonogramu a dopravní omezení se podle Kolouška dotýkají řidičů jen minimálně. „V druhé polovině dubna bude v místech napojení nové I/34 na začátku a na konci trasy provoz převeden na provizorní komunikace. Omezení bude ale i nadále minimální,“ vysvětlil s tím, že ke zprovoznění přeložky I/34 v tomto úseku by mělo dojít v druhé polovině příštího roku.

Odstřely skály do Velikonoc nebudou

Další velkou investiční akcí, kterou ŘSD zahájilo na území kraje, je výstavba odpočívky Chotýčany na D3. „Provoz je na D3 nyní v okolí stavby veden jedním jízdním pruhem v každém směru. V rámci výstavby jsou také plánované i odstřely skalního masivu, které vždy na zhruba hodinu úplně uzavřou D3 a provoz bude veden po objízdné trase. Odstřely však nyní plánované nejsou, protože stavba prozatím nenarazila na materiály, které by bylo nutné odstranit tímto způsobem,“ poznamenal s tím, že minimálně do Velikonoc by k nim dojít nemělo.

Pokud následně budou trhací práce zapotřebí, bude ŘSD o uzavírkách včas informovat. Zprovoznění oboustranné odpočívky je pak plánované v druhé polovině roku 2023.

Lišov červenec 2021. Příjezd od Českých Budějovic.
Obchvat Lišova se má začít stavět v září, odvede z města nekonečné kolony

Současně se všemi zmíněnými stavbami se aktuálně staví téměř třicetikilometrový úsek dálnice D3 v rámci tří samostatných akcí. „Jiná výraznější omezení než ta, která jsou nyní v platnosti v rámci výstavby, nejsou prozatím nutná,“ dodal Adam Koloušek z ŘSD.

Plány na léto

V druhé polovině roku pak ŘSD plánuje zahájit stavbu obchvatu Lišova v rámci akce I/34 Lišov – Vranín. „Nyní běží lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení na zhotovitele stavby,“ upřesnil.

V rámci letošního roku je také naplánována řada oprav a úprav, které více či méně omezí provoz na komunikacích I. tříd. Níže stručný seznam předpokládaných akcí.

I/20 Písek, průtah
Dokončení loni zahájené opravy komunikace I/20 v úseku před sjezdem na Tábor. Dokončení stavebních úprav v řešeném úseku je plánované během jednoho měsíce. Práce by měly být obnoveny ještě v první polovině dubna.

I/3 Kaplice nádraží, odstranění rizik
Nyní běží lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení na zhotovitele stavby. Půjde o zvýšení bezpečnosti chodců, přemístění autobusových zastávek, řešení nevhodného umístění přechodu. Zde mohou být během výstavby dopravní omezení výraznější, nelze vyloučit tvorbu kolon. 

I/19 Drhovice – Oltyně – 3 km
Prozatím nebyl určen přesný termín stavby. V plánu je obnova asfaltového souvrství, úprava krajnic a odvodňovacího systému. O podobě dopravních omezení během stavebních prací zatím nebylo rozhodnuto. Předpokládaná cena stavby je zhruba 60 mil. Kč bez DPH.

I/20 Obora – Sedlice – 1,1 km
Vozovka vykazuje poruchy v asfaltovém krytu vozovky, tvoří se v ní trhliny a podélné i příčné nerovnosti. V plánu je obnova asfaltového souvrství, úprava krajnic a odvodňovacího systému. Silnice by se měla opravovat od července do září. To vše za částečné uzavírky, provoz by měl být veden kyvadlově po volné polovině vozovky. Předpokládaná cena stavby je zhruba 15 mil. Kč bez DPH.

I/22 Skočice – Lidmovice – 2,2 km
Přesný termín opravy ještě není znám, předpokládá se mezi dubnem a červnem. Tady patří mezi největší probnlémy olamování okrajů vozovky, tvorba trhlin a trvalých deformací. Asfaltové souvrství vozovky bude vyměněno. Opraveno bude odvodnění komunikace. Dále pak dojde k opravě sjezdů na sousední pozemky a propustků pod I/22. Potřeba bude částečná uzavírka a provoz bude veden kyvadlově po volné polovině vozovky. Cena bez DPH: 21,67 mil. Kč. 

I/24, I/34 Třeboň - čtyřpruh – 2,4 km
Pokud nenastanou neočekávané komplikace měla by být oprava zahájena v dubnu a trvat 160 dní. Vozovka vykazuje ztrátu hmoty z krytu, tvorbu trhlin, tvorbu trvalých deformací, v havarijní stavu je  kanalizace. V plánu je obnova asfaltového souvrství včetně stavby nového kanalizačního sběrače. Oprava si vyžádá částečnou uzavírku komunikace. Cena bez DPH: 88,30 mil. Kč.

I/34 Lásenice - Horní Žďár – 3,3 km
Přesný termín zahájení stavby zatím není znám. Vozovka vykazuje únavu, degradaci a zestárnutí vrstev stmelených asfaltem, dochází k nerovnoměrnému dotvarování rozšíření komunikace vlivem dopravy, vznik trvalých deformací, prokopírování trhlin. Třeba je oprava vozovky a odvodnění, oprava propustků. Výměna stávajícího asfaltového souvrství je navržena ve čtyřech úsecích mezi obcí Lásenice a obcí Horní Žďár. Vynechány byly úseky s novým krytem z minulých let. Součástí prací je oprava vozovky stávajících autobusových zálivů. O přesné podobě dopravních omezení během stavebních prací zatím nebylo rozhodnuto. Cena bez DPH: 47,94 mil. Kč.

I/39 Želnava – Záhvozdí – 4,5 km
Úsek se bude opravovat od června do září. Řidiče tu trápí deformace vozovky, vyjeté koleje, trhliny, ztráta asfaltového tmelu. To má napravit obnova asfaltového souvrství. Předpokládaná cena stavby je zhruba 66 mil. Kč bez DPH.

I/3 České Budějovice – Strakonická – 0,7 km
Pokud nenastanou neočekávané komplikace měla by být stavba zahájena 22.4. a skončit v červnu. Zatížení vozovky pomalou dopravou způsobilo trvalé deformace (vyjeté koleje), trhliny, ztráta hmoty z krytu, na silnici už je velké množství výsprav. V plánu je výměna asfaltového souvrství vč. zesílení únosnosti použitím aramidových vláken do jednotlivých asfaltových vrstev. Práce se uskuteční za částečné uzavírky. Po dobu stavby zůstane volný vždy alespoň jeden jízdní pruh v každém směru. Během víkendů mohou být omezení výraznější. Cena bez DPH: 44,62 mil. Kč.

I/22 Jinín, most ev. č. 22-040
Rekonstrukce mostu je v plánu od května do listopadu. Je třeba vyměnit mostní závěry a ložiska, upravit spodní stavbu, vyřešit zatékání, vyměnit římsy, vozovkové souvrství, vyrovnávací spádový beton a záchytný systém. Rekonstrukce je navržena po polovinách. Práce by tak měly být zvládnuté za částečné uzavírky.Předpokládaná cena stavby je zhruba 18,5 mil. Kč bez DPH.

I/22 Strakonice, most ev. č. 22-038
Už se staví, celkem je potřeba 105 dní, skončit by se mělo v červenci. Předmětem stavby je oprava mostního vybavení, příslušenství, mostních závěrů, odvodnění, hydroizolace, sanace spodní stavby a říms za účelem prodloužení životnosti mostu. Most je zcela uzavřen, doprava je vedena po objízdné trase. Cena bez DPH: 13,96 mil. Kč.

I/23 Jindřichův Hradec, most ev.č. 23-012
Termín opravy ještě není znám. Mostní závěry a izolace propouští vodu. Ve vozovce jsou projeté koleje. Bude provedena výměna mostního svršku (nový spádový beton, izolace, římsy a vozovka) a vybavení (nové odvodňovače, závěry a zábradlí), dále sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Rekonstrukce je navržena po polovinách za částečné uzavírky. Předpokládaná cena stavby je zhruba 17 mil. Kč bez DPH.

I/34 Jindřichův Hradec, most ev. č. 34-012.2
Termín opravy ještě není znám. V současném stavu zatéká do rámů a izolační systém je nefunkční. Předmětem prací je kompletní výměna mostního svršku, sanace rámů za účelem prodloužení životnosti mostu přes tok Řečička. Rekonstrukce je navržena po polovinách za částečné uzavírky.Cena bez DPH: 6,68 mil. Kč.

I/39 Kladenské Rovné, most ev. č. 39-016
Oprava mostu přes tok Škeblice je v plánu od června do října. Zatéká zde do rámů, izolační systém je nefunkční. Potřeba je výměna mostního svršku včetně izolace. Rekonstrukce je navržena po polovinách za částečné uzavírky. Předpokládaná cena stavby je zhruba 7 mil. Kč bez DPH.