Změny se dotknou majitelů čipových průkazek a osob pobírajících peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Dopravní podnik města České Budějovice 1. 4. 2020 vydává v účinnost nový Tarif, který s sebou přináší několik změn. Tou největší změnou je ukončení vydávání časové předplatní jízdenky s elektronickým čipem a v souvislosti s tím nová možnost zakoupit časové předplatní jízdenky prostřednictvím mobilní aplikace DPMCB, která bude mít od 1. 4. 2020 rovněž novou podobu. Majitelé čipových jízdenek o předplatné nepřijdou, tato forma bude platná až do vyčerpání již zakoupeného jízdného.

Lidé v parcích,u zámku Hluboká a českovrbenských rybnících
Zámky mají zavřené brány, ale některé zahrady otevřely

Změna Tarifu se také pozitivně dotkne kategorie osob pobírajících peněžitou pomoc v mateřství a osob pobírajících rodičovský příspěvek. Zatímco doposud byli tito cestující oprávněni čerpat zvláštní cenu jízdného pouze v okamžiku, kdy byli fyzicky doprovázeni dítětem, nyní již dítě přítomno být nemusí.

Dílčím důvodem změny Tarifu byla mj. celková revize textace a zavedení jednotné terminologie.

Tisková mluvčí DPMCB, Barbora Bláhová