Kloubové nízkopodlažní vozy by měly jezdit po současné lince č. 1, která se během tří let zatrolejuje od sídliště Máj až do Nového Vráta.

„Je to páteřní českobudějovická linka, která bude obsluhovat i nový prostor u bývalých kasáren v ulici Evžena Rošického,“ uvedl Milan Hanzal, který má v dopravním podniku na starosti investice a využití fondů Evropské unie.

Celá linka bude ve všech spojích bezbariérová a naprosto bez emisí. Vedle ekologických výhod si dopravní podnik od nákupu slibuje ale také ekonomické přínosy. „Nafta je dražší než elektrický provoz. Počítáme s tím, že ročně ušetříme několik milionů korun,“ odhadl Hanzal.

S novou trolejovou trasou se počítá také u linky č. 5, která spojuje českobudějovická sídliště s průmyslovou zónou ve Vrátě. Jeden moderní trolejbus stojí přibližně čtrnáct milionů korun. Rozšíření vozového parku dopravního podniku, který nyní čítá 95 autobusů a 55 trolejbusů, tak vyjde celkem na 192 milionů korun.

S tak vysokou investicí by mohly pomoci evropské zdroje. Z nich může českobudějovický dopravní podnik získat 38 procent z celkových nákladů, což je zhruba sedmdesát tři milionů korun.

Pro podporu veřejné dopravy vyhlásil na konci letošního května Regionální operační program (ROP) Jihozápad výzvu, v níž mohou o dotace žádat kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí anebo také dopravci ve veřejné linkové dopravě.

„Výzva určená speciálně na podporu obnovy vozového parku městské hromadné dopravy je výsledkem snahy Evropské unie podporovat veřejnou dopravu před dopravou individuální a přispět tím například ke snížení emisí ze silniční dopravy, úspoře paliv a energie, snížení hluku a zvýšení dopravní bezpečnosti,“ vysvětlil smysl výzvy ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Trnka.

V rámci sedmé výzvy rozdělí ROP Jihozápad úspěšným žadatelům více než 209 milionů korun.

Předpokládá se, že se o ně bude ucházet jihočeská a západočeská metropole či město Tábor.