Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Poslední rok ale bohužel společenské činnosti sboru nebo požárnímu sportu moc nepřál.

Jinak hasiči organizují, pokud mohou, nejen letní hasičský srandamač a na závěr prázdnin akci Rozloučení s létem, ale významně se podílí třeba i na Dětském dnu nebo stavění májky, které v obci doprovází i lampionový průvod a další program. Pravidelně přiloží ruku k dílu při brigádách… „Vloni naše děvčata šila roušky na výzvu Českého červeného kříže,“ zdůrazňuje Jaroslav Fojtl, že i v době koronaviru dokázal sbor pomáhat bližním.

Členů je aktuálně 118, na soutěže jezdí muži, ženy i dětské družstvo. Největší úspěch v požárním sportu je spojen s dorostenci, před dvěma lety. "Vyhráli okres, kraj a dostali se až na mistrovství republiky ve Svitavách," říká o skvělém výsledku z roku 2019 Jaroslav Fojtl.

Posledním velkým vylepšením výbavy ločenických hasičů byla výměna staré malé klubovny za novou, která již prostorově vyhovuje současným požadavkům sboru. I na této akci bylo v letních měsících loňského roku odpracováno několik brigádnických hodin.

Starostu ločenických hasičů mrzí, že šikovné děti, které si vedou dobře v požárním sportu, bohužel teď v době koronaviru nesmějí závodit. Úspěšná generace tak odrůstá, aniž by mohla získat úspěchy, které by odpovídaly jejím schopnostem.