Za pouhých 45 minut vyřešit 40 úloh z českého jazyka. Také takový úkol čekal včera na žáky, kteří by rádi studovali na střední škole. V celé zemi začaly přijímací zkoušky.

Ke zkouškám přišli uchazeči i na gymnázium v českobudějovické České ulici. Jeho ředitel Miroslav Chalupský se rozhodl pro testy zadávané společností Scio. Ty mají jasně stanovená pravidla, například na vypracování 40 úloh z českého jazyka mají potenciální primáni 45 minut, na 30 úloh z matematiky 60 minut. Žáci nesmí při práci používat kalkulačky ani pravítka, dohlížející učitelé ani slůvkem nenapoví a povoleno dokonce není ani odběhnout si na toaletu.

Testy vypracovala firma Scio po předchozích mezinárodních průzkumech. Nyní si můžete ověřit, zda byste u nich uspěli.

Deník přináší ukázku testů pro žáky devátých tříd, kteří usilují o studium na střední škole.

Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání.
SPOTŘEBOVAT: PRÁZDNÝ
(A) usnout : ospalý
(B) vyklidit : zabydlený
(C) platit : bohatý
(D) chytat : zabitý
(E) dodělat : hotový

Vyberte slovo, které se nejlépe hodí na vynechané místo ve větě v zadání.
Překvapilo nás, že kašna na nádvoří zchátralého zámku byla _____ .
(A) vysoká
(B) opravená
(C) vodní
(D) tekoucí
(E) rozbitá

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v interpunkci?
(A) V Jizerských horách si zatím užijí spíše sjezdaři, na hřebenech stále totiž ještě chybí sníh a sněžná děla tam nejsou.
(B) Seriál tedy začíná svatbou, což už samo o sobě může napovídat, že vzájemné soužití nové rodiny nebude tak jednoduché, jak by se zdálo.
(C) Od pondělí se pak bude postupně ochlazovat, obloha se zatáhne, v nížinách očekávejte srážky smíšené na horách dokonce i sněhové.
(D) Jako v životě, tak i ve filmu jsou děti dětmi; zlobí, nudí se, otravují, jsou milé, ale to se mi právě líbí, není nad bezprostřední dětský projev.

Která z následujících možností je napsána pravopisně správně?
(A) Kroměříšský zámek nás svou krásou uchvátil.
(B) Neznámý turista zůstal na rozcestí stát.
(C) Odpusťte mu, je to teprve dětsko.
(D) Za výlohou byl vystaven cenník nápojů.

Ve které z následujících vět je nevyjádřený podmět?
(A) Ať žije náš oslavenec!
(B) Všichni o tom dobře vědí.
(C) Půjčte mi tu knihu, prosím.
(D) Venku začalo sněžit.

Průměrný věk pěti dětí je 7,8 roku. U čtyř z nich věk známe: 4 roky, 5 let, 11 let a 12 let. Kolik let je pátému dítěti?
(A) 7 let
(B) 8 let
(C) 9 let
(D) 11 let

Čtyřnásobek čísla x je zmenšen o dvojnásobek součtu čísla osm a dvojnásobku čísla x.
Který z následujících výrazů odpovídá uvedené větě?
(A) 4x – 2 (8 + 2x)
(B) 4x + 2 (8 + 2x)
(C) 2 (8 + 2x) – 4x
(D) 4x – 2 (8 – 2x)

Řešení: E, B, C, B, C, A, A
Ukázku poskytla společnost Scio (www.scio.cz).