Sedmdesátka umělců z osmi zemí přispěla na expozici Asociace jihočeských výtvarníků každý dvěma obrazy nebo jinými díly, které vznikly pro tuto výstavu. Zadání bylo letos poprvé podle pořadatele a předsedy asociace Víta Vavřince Pavlíka netradiční. „Vyhlásili, že se musí prezentovat na formátu 50 x 50 cm. Je to spravedlivé, všichni dostali stejný prostor,“ vysvětluje nad díly, která jsou moderní a aktuální. Tím se zúžily možnosti přihlášených technik. Na výstavě neuvidíte šperky, ani knihy Ladislava Hodného.

Zato uvidíte jeho obrazy a díla dalších Jihočechů, jimiž jsou výtvarníci Teodor Buzu, Marie Šechtlová, Pavel Klíma, Vladimír Šavel aj. Za poctu Vít Vavřinec Pavlík považuje dílo emeritního předsedy asociace českých výtvarníků Radomíra Postla. Kromě Slováků, Němců a Rakušáků svá díla dodali také umělci z Moldávie, Rumunska a Běloruska. Obrazy, grafika, fotografie ani experimentální techniky nemají rámy. Díla si prohlédnete ještě tento čtvrtek 27. prosince. Otevřeno je od 10 do 17 hod. Za vstupné neplatíte, je zdarma.

V novince hodlají pořadatelé pokračovat. „V rámci nové koncepce bude i příště zadání,“ přibližuje Vít Vavřinec Pavlík.