Jak naznačil starosta Vladimír Hokr, peníze z grantu by měly pomoci upravit vnitřní dispozice objektu a dokončit tak rekonstrukci, jejíž první převážně vnější část už město dokončilo mimo jiné i díky dotaci ministerstva životního prostředí. „Chceme sem nasměrovat volnočasové aktivity, přestěhovat knihovnu a zázemí by tu mohla najít i zařízení jako mateřské centrum či dětská skupina," naznačuje starosta budoucí využití někdejších jeslí.

Takzvaných brownfieldů, na jejichž oživení lze peníze z krajského rozpočtu využít, by Novohradští dokázali najít více. „Mohly by tu vzniknout jak byty tak objekty občanské vybavenosti," myslí si Vladimír Hokr. A právě na takové úpravy nyní mohou žadatelé z takzvaných hospodářsky slabých oblastí kraje čerpat dotace. Celkově je k tomuto účelu vyčleněno 7,14 milionu korun.

„Jedná se o pilotní dotační program, jehož cílem je vyvážený územní rozvoj regionu," uvedl hejtman Jiří Zimola s tím, že žadatelé se o tyto finanční prostředky mohou ucházet do 30. června 2015. Budeme uvažovat, že požádáme o příspěvek ve všech kategoriích, otázkou je, zda stihneme v tak krátké době žádosti připravit," doplňuje novohradský starosta.

Kraj podpoří hospodářsky slabé oblasti

Zlepšit životní podmínky obyvatel a pomoci snížit nezaměstnanost chce Jihočeský kraj prostřednictvím dotací, které právě nabízí obcím v takzvaných hospodářsky slabých oblastech. Z nich lze spolufinancovat například stavební úpravy prostor, kde budou fungovat služby nebo tu mohou najít startovací bydlení mladé rodiny

O peníze na podporu služeb, bydlení mladých rodin či projekty k chystaným stavbám mohou žádat zájemci z území spadajících pod pověřené obecní úřady ve Vyšším Brodě, Nových Hradech, Vojenském újezdu Boletice, Nové Bystřici, Volarech, Bechyni, Horní Plané, Českém Krumlově, Slavonicích, Soběslavi, Mirovicích, Dačicích, Mladé Vožici, Miroticích, Kaplici a Protivíně.

Kritériem pro vytipování těchto oblastí, v porovnání s jinými lokalitami na jihu Čech, byla zejména nadprůměrná nezaměstnanost, která je často spojená s nižší životní úrovní, či nízká hustota osídlení. „Dlouhodobě mezi tato území v kraji patří zejména periferní venkovské oblasti, které leží mimo hlavní dopravní tahy, mají nízký počet obyvatel a malé rozpočty, ale současně vysoké náklady na zabezpečení veřejných služeb," upřesnil náměstek hejtmana Jaromír Slíva.

Možnosti čerpat byť jen zlomek z celkově vyčleněných více než sedmi milionů si cení starosta Nových Hradů Vladimír Hokr. „Za ty peníze se dají udělat ucelené části některých projektů ve městě i v osadách. Vítám, že se nám kraj touto cestou snaží pomáhat," zdůrazňuje.