„Rada města vyhlásila výběrové řízení, kterého se účastnily GP Consulting a Regionální rozvojová agentura. Vyhrála společnost GP Consulting a vysoutěžená cena je těsně nad dvěma miliony korun,“ uvedl včera k přípravám plánu náměstek primátora Rudolf Vodička. Po dokončení bude plán předložen zastupitelstvu ke schválení a poté by se měl stát závazným dokumentem pro období 2007 – 2013.


„Bude navazovat na komunitní plán, který je v současné době realizován,“ řekl člen sociální komise rady města a zastupitel Miroslav Bína.


„Na podzim provedeme dotazníkové šetření mezi veřejností. Budeme se snažit ptát každého občana, nejen v Českých Budějovicích, ale i ve všech sedmdesáti osmi obcích našeho správního obvodu,“ vypočetla Šárka Kovárnová z odboru sociálních služeb českobudějovického magistrátu. Osloveni budou i poskytovatelé služeb. „Plán nám umožní účinněji naplňovat nový zákon o sociálních službách,“ ocenila připravovaný dokument vedoucí odboru sociálních věcí Pavla Mikšátková.


Nové šetření by mělo mimo jiné ukázat slabé a silné stránky sociálních služeb v krajském městě, nebo případné problémové lokality. Pracovní skupiny, které by měly začít pracovat v září, se zaměří na stálé služby, ambulantní služby, děti a mládež, osoby v přechodné sociální krizi a osoby využívající sociální poradenství. Spolupracovat bude řada organizací – například městská charita. Přiblíží se novým plánem například nový domov pro seniory U Hvízdala? Podle magistrátu to má ukázat právě dotazníkové šetření. Jestliže se ukáže jeho potřeba, a rozhodne–li zastupitelstvo v jeho prospěch, bude postaven. Ale ve hře jsou podle magistrátu i místa, která by se mohla uvolnit díky novému zákonu v nynějších zařízeních.