„Se životem v Českých Budějovicích většina obyvatel vyjádřila spokojenost, a to takovou, že sedmdesát tři procent obyvatel by se z města neodstěhovalo za srovnatelnou prací a bydlením,“ uvedl včera k anketě primátor Juraj Thoma s tím, že lidé si také váží památek, historického dědictví, polohy města anebo blízkosti k přírodě, zeleně ve městě a kulturního vyžití.


Trnem v patě však zůstává tolik diskutovaná doprava. Tu označilo za největší problém Budějovic celkem sedmatřicet procent dotázaných.


„V tomto ohledu nejsou výsledky nijak překvapivé. S dopravními problémy se potýkají všechna větší města, jejichž historická uliční síť není stavěná na prudký nárůst automobilů,“ zdůraznil první muž radnice. „Proto vkládáme naději do tří velkých projektů, které by tak měly dopravu zlepšit. Je to předvším dálnice D3 sloužící zároveň jako obchvat města, dále zanádražní komunikace a nakonec propojení ulic Milady Horákové a Strakonické,“ uzavřel Thoma s tím, že obchvat města podporuje osmdesát osm procent lidí, kteří se vyjádřili v dotazníkovém průzkumu.

 

Českobudějovičtí obyvatelé si přejí obchvat a D3

Co dotazované obyvatele krajské metropole nejvíce v „jejich“ městě pálí a štve či co mají na Českých Budějovicích nejraději? Procentuální vyjádření odpovědí shrnují některé otázky z ankety.

 

Vybrané otázky z dotazníkového šetření (výsledky v procentech)

Co osobně považujete za největší přednost města, co se Vám na něm líbí?

Historie a památky – 19,82
Poloha města – 8,33
Blízká příroda – 8,16
Zeleň ve městě – 7,89
Kultura a zábava – 4,74


Co osobně považujete za největší nedostatek města, co se Vám na něm nelíbí?


Doprava – 36,76
Nečistota, nepořádek – 6,83
Bezpečnost, kriminalita – 6,55
Parkování – 4,30
Cyklistická doprava
(malá pozornost) – 3,84


Co považujete Vy osobně za největší problém města v souvislosti s dopravou?


Obchvat – 21,14
Zácpy a průjezdnost městem obecně – 19,81
Kvalita, údržba a správa komunikací – 9,52
Zácpy viadukt, Rudolfovská, nádraží – 8,00
MHD – 7,81


Jak se dopravujete do zaměstnání, nebo do školy?


Osobním autem – 19,88
MHD – 33,54
Na kole – 23,96
Pěšky – 20,18
Jinak – 2,45


Je pro Vás důležité, aby město bylo napojeno na dálnici D3 z Prahy a IV. železniční koridor?


Ano – 88,24
Ne – 11,76


Myslíte si, že pro budoucnost našeho města bude důležité mít veřejné letiště?

Ano – 57,83
Ne – 11,76


Myslíte si, že by pro město bylo přínosné splavnění Vltavy?


Ano – 49,21
Ne – 50,79


Jaké hlavní obory podnikání považujete Vy osobně za perspektivní pro město?


Cestovní ruch – 40,12
Potravinářství – 17,27
Strojírenství (lehké strojírenství) – 10,08
Zpracování produktů – 5,09
Služby – 3,79


Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem šest set šedesát pět lidí a v současné době vzniká samotná strategie města. Celý proces by měl skončit ještě letos v prosinci.