„Prostřednictvím dotazníku chceme zjistit přání a připomínky občanů, právě oni jsou uživateli některých sociálních služeb a dokáží tak nejlépe zhodnotit jejich kvalitu, rozsah a třeba i cenu,“ vysvětluje náměstek primátora Rudolf Vodička.

Odpovědi napoví, jak dál

Na základě zjištěných dat zpracuje tým úředníků a specialistů rozvojový plán sociálních služeb města. Těžit bude nejen z údajů poskytnutých veřejností, ale i z průzkumu mezi samotnými poskytovateli těchto služeb.


Snahou celého projektu je ušít rozvojový plán na další léta pokud možno na míru těm, kteří sociální služby potřebují nebo naopak nabízejí.
„Čím více lidí dotazník vyplní, tím umožní zpracovatelům plánu získat širší povědomí o tom, co veřejnosti v této důležité oblasti života chybí a které služby jsou nedostatečné,“ podotýká manažerka projektu Martina Kučerová.


Obyvatelé tak mohou do značné míry ovlivnit, jak budou například rezidenční služby, terénní sociální služby, péče o děti a mládež, služby pro osoby v přechodné sociální krizi či poradenství v budoucnu vypadat.


Stačí k tomu pouze vhodit vyplněný dotazník do jakékoli poštovní schránky nebo odevzdat na poště. „Poštovné je zcela v režii magistrátu,“ doplňuje Vodička.


Naopak někteří z těch, kteří se do průzkumu zapojí, mohou čekat drobné upomínkové předměty či dary od partnerů projektu.