Stejný název má domácí smíšená posádka i klub, podle Petry Kaňkové, členky klubu, jeden z největších v České republice. Má nejen smíšenou posádku, která jezdí závody už asi patnáct let. „Sirény, to jsou jen ženy, máme šest let,“ zmínila svou „domovskou“ posádku Petra Kaňková s tím, že v Jindřichově Hradci už pádlují závodně i děti , také šest let jako Vajgarská dráčata a Vajgarské kachny.

Seriál závodů dračích lodí se koná na různých místech České republiky.