Cílem tohoto unikátního progamu, na němž se podílí Nemocnice České Budějovice, a.s., Jihočeský kraj, Policie České republiky, Jihočeská univerzita a nadační fond European Medical Agency, je vytvořit těchto „zón“ co nejvíce a vzájemně je propojit.


První školou, na níž se měření uškutečnilo, byla Soukromá vyšší odborná škola a obchodní akademie na Pražské třídě.


„V součinnosti s krajem jsme vytipovali školu, která má pestrou nabídku oborů, je vedle policie a nachází se poblíž Sadů, které patří mezi místa s největší distribucí drog,“ vysvětlil vedoucí pracoviště klinické farmakologie českobudějovické nemocnice MUDr. Petr Petr.


Pokusným objektem se stala třída, do níž chodí asi 25 sedmnáctiletých studentů. Odborníci jí během tří měsíců osmkrát navštívili a z katedry, všech lavic a nábytku odebrali vzorky, které pak analyzovali pomocí moderní technologie na bázi suché chemie. U poloviny odběrů asistovali policisté.


„Aby sběr vzorků pro laboratorní vyhodnocení případné existence drog ve škole byl skutečně zcela neadresný, nebude k analýzám využíván biologický materiál od konkrétních studentů, například moč, sliny, pot, případně krev, ale výhradně mikročástice získané z povrchu různých předmětů ve škole. V tomto směru jde o projekt zcela nový a unikátní,“ uvedl Petr.


Citlivost a spolehlivost měření je téměř neprůstřelná, pohybuje se mezi 97,5 až 99 procenty a odhalí marihuanu, amfetaminy, heroin i kokain. Testy navíc dokážou prokázat, že byl žák v kontaktu s drogou týdny i měsíce zpětně.


„Tento projekt přináší naprosto nový pohled na protidrogový boj. Zatím jsme se omezovali na redukci rizik a primární prevenci,“ řekl náměstek jihočeského hejtmana Vladimír Pavelka. Pilotní projekt podpořil Jihočeský kraj částkou 90 000 korun.


Pavelka dodal, že negativní výsledek rozboru ve škole může působit jako dobrý příklad na ostatní studenty. Ve srovnání s finanční náročností boje proti drogám jsou podle něj náklady na projekt směšně nízké a kraj hodlá podporovat i testování na dalších školách.