„Tento stav koresponduje s celkovým stavem problému na úseku zneužívání nealkoholových drog,“ konstatovala včera okresní policejní mluvčí Regina Tupá.


Případné provinění osob mladších 18 let se však posuzuje kvůli věku mírněji než u dospělých. Často se ukládá u provinilců dohled specializovaných úředníků nebo účast v různých léčebných programech. Převažují výchovná a ochranná opatření.


Policie se snaží i preventivně působit. V minulém a letošním roce se jako poradce účastnila projektu „Škola bez drog“, který financoval krajský grant. „Celkem šestnáctkrát jsme měřili pomocí zvláštních samolepek a speciálního spreje, zda nejsou přítomné stopy drog v jedné třídě odborné školy na Mariánském náměstí,“ uvedl lékař Petr Petr za českobudějovickou nemocnici, která byla nositelem projektu. Výsledky se dozví veřejnost 14. listopadu.
V rámci předcházení problémům už na základních školách se jednou až dvakrát do roka konají porady školních metodiků. „Prevence by měla být už ve čtvrté nebo páté třídě. Jsem přesvědčena, že by se děti už ve věku devíti nebo desíti let prostě měly seznamovat s touto problematikou,“ řekla okresní policejní mluvčí.


Nejznámější případ výskytu drog ve škole se na Českobudějovicku odehrál v minulém roce na střední škole v Nerudově ulici. Jeden z jejích studentů byl obviněn z prodeje marihuany.