Těm dává státní rozpočet méně peněz než velkým sídlům, protože se finance dělí podle zvláštního koeficientu, který zvýhodňuje sídla s větším počtem obyvatel. Přitom v Dubném vydají například na opravu místních komunikací letos přibližně 2,5 milionu korun.

„Dokončujeme opravy komunikací po pokládce vedení plynu,“ zmínila starostka Božena Kudláčková. Další velkou akcí tohoto roku je kanalizace v Křenovicích, která si v této etapě vyžádá 1,5 milionu korun, z čehož jeden milion pokryje krajský grant. „V pondělí končí datum podání přihlášek do výběrového řízení na zhotovitele,“ uvedla starostka Dubného. „Je to jedna z posledních částí místní kanalizační sítě s napojením na čistírnu odpadních vod,“ doplnila Kudláčková.