„Požadujeme zejména, aby měli lidé možnost v každém městě do roku 2010 třídit hlavní druhy odpadků, a to i biologicky rozložitelných, které tvoří třetinu domácích odpadů,“ upozornil na jeden z hlavních požadavků odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček. V sadě konkrétních návrhů pro ministerstvo životního prostředí je i zvýšení poplatků za skládkování a spalování odpadu a zavedení motivačních nástrojů pro obce.


„Lidé v jižních Čechách mají o problematiku odpadů zájem. Ne všichni, které oslovíme, se nám podepíší, ale většina z nich s námi o tom mluví a o recyklaci se zajímá,“ dodal Kropáček.