V Základní škole T. G. Masaryka Český Krumlov vyhlásili sbírku pro kolegyni, které v sobotu 13. ledna 2023 vyhořel dům. Únik plynu a následný požár zcela zničily dům, který stojí na návsi v Kamenném Újezdu a statik rozhodl, že se bude muset objekt strhnout.

Učitelé českokrumlovské základky proto vyzvali na internetových stránkách školy ke sbírce ve prospěch rodiny. Ředitel školy Josef Haláček zdůraznil, že kolegy i žáky zasáhlo neštěstí, které postihlo rodinu kolegyně. „Výbuch plynu zničil její domov a obrátil život této rodiny vzhůru nohama. Nyní, více než kdy jindy, potřebuje ona a její rodina pomoc a podporu. Jako škola, kde pracuje, cítíme povinnost pomoci. Proto organizujeme sbírku, jejímž cílem je poskytnout rodině finanční prostředky, které jí pomohou překonat tuto těžkou dobu,“ uvedl Josef Haláček.

Dům na návsi v Kamenném Újezdu na Českobudějovicku poničil požár.
Dům v Kamenném Újezdu ohrazuje policejní páska s nápisem zákaz vstupu

„Každý příspěvek, ať už malý nebo velký, se počítá a velmi pomůže. Peníze shromážděné touto sbírkou pomohou rodině pokrýt náklady na náhradní bydlení, obnovu majetku a další nezbytné výdaje v těchto náročných časech,“ doplnil Josef Haláček. První příspěvky už se sešly. „Máme velice pozitivní ohlas,“ řekl Josef Haláček s tím, že jedna rovina je zaměstnanecká. Tvoří ji příspěvky zaměstnanců školy a fond školy. „Drobnými obnosy přispívají i děti,“ ocenil žáky Josef Haláček. O příspěvku by mělo rozhodnout podle ředitele i město Český Krumlov.

Sousedé a obec

Pomoc rodině už ve chvíli požáru poskytli v Kamenném Újezdu sousedé a obec. Obec také zřídila transparentní účet, ze kterého budou prostředky poskytnuté rodině. „Bezprostředně už při neštěstí, kdy rodina stála na ulici, jí pomáhali obyvatelé obce. Poskytli jsme rodině i provizorní náhradní bydlení a zajišťujeme další plnohodnotné bydlení v obecním bytě,“ uvedl starosta Kamenného Újezdu Jiří Haisman.

Výbuch plynu a požár domu v Kamenném Újezdu.Výbuch plynu a požár domu v Kamenném Újezdu.Zdroj: HZS Jihočeského kraje

Číslo transparentního účtu je uvedeno hned na hlavní stránce obce a je tam zveřejněn také QR kód, pomocí kterého lze přispět a sbírka už běží. Na webu obce je i odkaz s kontaktem pro další případnou pomoc.

Na návsi v Kamenném Újezdu je poničený dům mladé rodiny obehnán páskou a jeho demolice nebude jednoduchá. Přiléhá totiž k jednomu sousednímu objektu těsně a od druhého jej dělí jen úzký průchod.