Hostinským byl Jan Vlášek. Vlevo na rohu je docela nový obchod Jiřiny Vláškové, jež otevření nového podniku oznámila v místních listech: „Všem zákazníkům oznamuji zdvořile, že v sobotu dne 16. listopadu 1935 otevírám odborný obchod kávou, čajem, koloniálním zbožím a lahůdkami. Dovoluji si upozornit, že povedu výhradně prvotřídní zboží. Pečlivá obsluha. Donáška do domu zdarma. Jiřina Vlášková."

V domě také Vlášků, a to hostinští Jan a Kateřina a obchodník Jaroslav, člen Sokola I, s manželkou Jiřinou, bydleli. Dále celní tajemník Vilibald Novotný s manželkou Františkou a František Chalupský s manželkou Růženou, který provozoval koloniál před Vlášků. Termín „odborný obchod" představoval určitou úroveň. Za Jiřiny Vláškové se zde pražila jakostní káva. V roce 1946, když se Vlášků přestěhovali do Pekárenské, pražírnu kávy do roku asi 1949 pronajímali.

V roce 1948 je zde hostinským Karel Sapák. Obchod koloniál, po novu smíšené zboží, převzal Šimon Nejedlý, vpravo měla trafiku Albína Marešová. Na začátku 20. století byl v domě hostinec Karla Němce. Pro ten se vžil název „U českého Němce". Karel Němec byl Čech, ale štamgasti se bavili tím, že i Němec může být Čechem. Není doloženo, že by to Karlu Němcovi vadilo. Vědělo se, že příjmení Němec mohl kdysi obdržet člověk němý, nemluva, skoupý na slovo, prostě němec.

close Hostinec U Vlášků v roce 2016. info Zdroj: Jan Schinko zoom_in
Hostinec U Vlášků v roce 2016.

Jan Vlášek zřejmě koupil dům od Karla Němce před 1. světovou válkou. Vlášků se do města přestěhovali z Lišova, předkové pocházejí z Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou. Jan Vlášek si po roce 1945 otevřel koloniální obchod na rohu Pražské a Pekárenské, kde zaměstnával až 5 lidí. Tradiční byla výborná čerstvě pražená káva. Na Rudolfovské, kde bývalo až šest hospod, hostinec U Vlášků, po novu U Sapáků, zanikl po roce 1949. (Nejdéle se udržela restaurace U Karla IV.)

V dalším domě vpravo ve směru k viaduktu byla 19. 7. 1910 otevřena lékárna U bílého orla. Majitelem byl Mag. Pharm. Matěj Krásný. Po roce 1945 zde lékárna zanikla a název U bílého orla byl přenesen na lékárnu na náměstí vedle Zvonu.

Dílnu (tehdejším slovníkem závod) a obchod měl U Vlášků též řemenář Karel Hübschmann. Vyráběl hnací řemeny, koňské postroje, kožené zboží, aktovky apod. V reklamách uváděl, že má největší výběr bičových násad. Veškeré opravy rychle a levně. Zakladatel řemenářského závodu Karel Hübschmann bydlel v Široké ulici, zemřel v roce 1926, o čemž přinesl list Republikán zprávu: „Karel Hübschmann, majitel domu a závodu řemenářského, člen Řemeslnické živnostenské Besedy, Sokola I., Obce baráčnické aj., zemřel po dlouhé trapné nemoci ve středu 14. července 1926 o půl 4. hod. odpoledne ve věku 66 let. Choť Františka, děti Anna Kordíková, Růža Roblíková, Karolína Sivá, Karel a Julius, zeťové Karel Kordík, Josef Roblík a František Sivý." Syn Karel Hübschmann pokračoval v Široké ulici v řemenářském a sedlářském řemesle, věnoval se i hudbě.

Rohový dům s hostincem U Vlášků byl postaven kolem roku 1875. V půdorysu vytvořil novou ulici odbočující z Rudolfovské. Nová ulice dostala název Schillerova, v roce 1946 Fierlingova a roku 1963 Lipenská. Sama Rudolfovská je také relativně nová ulice. Začalo se po ní jezdit směrem na Třeboň a Vídeň po roce 1816. Do té doby sloužila jako výpadovka na východ Lannovka.

JAN SCHINKO