„Přijdeme o slunce. Domy jsou staré a nejsou odizolované. Později odpoledne a večer budeme bez přímého slunečního svitu a to ovlivní vlhkost v bytech,“ bojí se někteří nájemníci. Paradoxně se nová stavba má označovat jako „Lighthouse“ (Maják).


Budovaný dům, který zabere plochu někdejšího malého dětského hřiště a dvou řad přízemních garáží, se má vyšplhat až do výše čtyř nadzemních podlaží s obytným podkrovím. „Jestli tady vyroste podobné monstrum jako v Riegrovce, to bude něco,“ netajila se včera svým pochybovačným názorem paní ve středních letech, venčící pejska na rohu Otakarovy a Riegrovy ulice.


„Dům nikoho nezastíní víc, než je možné z hranice ulice. My jsme před samotným projektováním nechali vypracovat znalecký posudek na oslunění pro sousední objekty,“ brání se námitkám investor Radek Ťoupal. Domy v sousedství jsou podle něj navíc osluněny vždy i z jiné strany.
„Každý, kdo buď koupil, nebo jiným způsobem nabyl nemovitost naproti nějaké proluce, se měl podívat na územní plán, co je tam povoleno, protože to tam bude v budoucnu postaveno,“ připomněl Ťoupal, že projekt splňuje všechny náležitosti. „Zásadní problém je v tom, že lidé nesledují, když se mění územní plán,“ doplnil investor.


„Plánovaná výstavba na rohu ulic Riegrova a Otakarova je dle regulačního plánu součástí bloku, jehož funkční využití je zastavitelné území smíšené s bydlením kolektivním,“ vyjádřila se za českobudějovický magistrát tisková mluvčí Jitka Welzlová. „Stavební úřad shromažďuje podklady od dotčených orgánů státní správy a od účastníků řízení,“ poukázala Welzlová na fakt, že stavební úřad neshledal žádný důvod nevyhovět novému projektu.


Ve výběrovém řízení vypsaném magistrátem na prodej pozemků, kde se nyní staví, byly dva pozemky. Nevyužívaná zahrada a další, který byl veden jako účelová komunikace ke starým garážím. Ty ale nebyly předmětem prodeje. „Po velice složitých, více jak ročních jednáních, jsme došli s vlastníky jednotlivých garáží ke shodě – někteří prodali, někteří vyměnili a někteří přemění svoji starou garáž na novou v novém objektu,“ přiblížil konečný výsledek jednání s majiteli bývalých garáží Ťoupal. Komplikovaná byla i jednání s památkáři. Na nároží měla původně vyrůst jakási oválná nástavba ve tvaru věže, ale po shodě s památkáři „majákový nástavec“ na domě realizován nebude.


Při návrhu domu se vycházelo z pěti variant a vybrána byla ta, která odpovídá období 30. let 20. století. Fasády z přelomu 19. a 20. století s bohatou štukovou výzdobou, kterou má většina sousedních domů, tak dostanou „moderního“ souseda s fasádou, která se možná bude zdát některým poněkud strohá, jiní ocení, že odliší na první pohled novou a starou zástavbu.