Jak podotýká primář psychiatrického oddělení českobudějovické nemocnice Jan Tuček, lůžka v této součásti zdravotnického zařízení patří k těm nejvytíženějším v nemocnici. Přesto je jich třeba víc. „Lůžková kapacita poskytující akutní psychiatrickou péči v Jihočeském kraji je nedostačující a poddimenzovaná. Mimo území kraje musí být hospitalizováno asi 28 procent pacientů,“ shrnuje aktuální situaci.

I proto se pracuje na radikální změně. Moderní zázemí, co největší pohodlí a bezpečí, možnost ušít každému pacientovi léčbu na míru, více abmulancí, terapeutických dílen či dokonce malý park, to vše by měl splňovat nový psychiatrický pavilon českobudějovické nemocnice. Změnit se v něj má historická budova v horním areálu.

„Nové psychiatrické oddělení bude splňovat nároky na psychiatrickou péči odpovídající současným požadavkům oboru. Umožní vyváženou péči o duševně nemocné, která bude postihovat všechny nároky jednotlivých diagnóz. Umožní individualizovat léčebný program,“ vyjmenovává výhody primář psychiatrického oddělení Jan Tuček.

To vše se neobejde bez poměrně náročných stavebních zásahů. „Budova A horního areálu projde komplexní rekonstrukcí. Vzniknou tu celkem čtyři stanice, které budou poskytovat maximální možnou míru pohodlí a bezpečí pro pacienty, ale i personál. Rekonstrukce je vedena tak, aby pacienti nemuseli trávit svůj čas pouze na lůžku, umožní jim řadu terapeutických aktivit během dne. Součástí oddělení bude i malý zahradní park,“ naznačuje chystané změny.

Rozšíření provozu se díky tomu dočká i denní doléčovací stacionář. „Bude sloužit hospitalizovaným pacientům, ale i pacientům po propuštění. Rozšířena bude ambulantní složka se specializovanými poradnami, sexuologickou ambulancí či ambulancí pro léčbu závislostí,“ doplňuje MUDr. Jan Tuček.

Do nového by se oddělení mělo přestěhovat nejpozději v roce 2019. Odhadované náklady jsou 200 000 000 Kč, rekonstrukci by měly pokrýt peníze z fondů IROP, vnitřní vybavení bude financovat nemocnice.

Modernizace současného stavu je velmi potřebná. Reforma psychiatrické péče a standard akutní péče počítá s dojezdem do nejbližšího lůžkového zařízení do 60, maximálně 120 minut. Doporučený počet je 40 akutních lůžek na 100 000 obyvatel. Akutní psychiatrickou péči v Jihočeském kraji bude zajišťovat psychiatrické oddělení v nemocnicích v Českých Budějovicích a v Táboře.